Název okresu Název obce Název k.ú. OPSUB - typ OPSUB - r.č. / IČ OPSUB - název OPSUB - adresa ID vlastnictví Podíl čitatel Podíl jmenovatel Parcela - výměra Název druhu pozemku Název způsobu využití pozemku Parcela (formátováno) Číslo LV (parcela) stavba - název části obce Stavba - název způsobu využití Stavba (formátováno) Číslo LV (budova)
Kutná Hora Miskovice Přítoky OFO
Čapek Arnošt MUDr adresa neznámá 1180756205 5 15 3504 orná půda
Přítoky 696005, č. 219 10009Kutná Hora Miskovice Přítoky OFO
Křížová Marie adresa neznámá 1180757205 1 15 3504 orná půda
Přítoky 696005, č. 219 10009Kutná Hora Miskovice Přítoky OFO
Čapek Arnošt Ing. adresa neznámá 1180758205 1 15 3504 orná půda
Přítoky 696005, č. 219 10009Kutná Hora Miskovice Bylany u Kutné Hory OFO
Cirkl Josef Nová Lhota 7, 28401 Miskovice 1505028205 1 2 309 orná půda
Bylany u Kutné Hory 695963, č. 465 10118Kutná Hora Miskovice Bylany u Kutné Hory OFO
Jonáš František Bylany 26, 28401 Miskovice 1179432205 1 2 2204 orná půda
Bylany u Kutné Hory 695963, č. 862 377Kutná Hora Miskovice Bylany u Kutné Hory OFO
Jonášová Kateřina Bylany 26, 28401 Miskovice 1179433205 1 2 2204 orná půda
Bylany u Kutné Hory 695963, č. 862 377Kutná Hora Miskovice Bylany u Kutné Hory OFO
Ciklová Marta Nová Lhota 7, 28401 Miskovice 1505027205 1 2 309 orná půda
Bylany u Kutné Hory 695963, č. 465 10118Kutná Hora Miskovice Mezholezy u Kutné Hory OFO
Mrňák Josef Nová Lhota, 28401 Vidice 1179869205 1 2 761 lesní pozemek
Mezholezy u Kutné Hory 695980, č. 253 464Kutná Hora Miskovice Mezholezy u Kutné Hory OFO
Mrňák Josef Nová Lhota, 28401 Vidice 1179869205 1 2 511 lesní pozemek
Mezholezy u Kutné Hory 695980, č. 254 464Kutná Hora Miskovice Mezholezy u Kutné Hory OFO
Mrňák Josef Nová Lhota, 28401 Vidice 1179869205 1 2 1065 ostatní plocha neplodná půda Mezholezy u Kutné Hory 695980, č. 256 464Kutná Hora Miskovice Mezholezy u Kutné Hory OFO
Mrňák Josef Nová Lhota, 28401 Vidice 1179869205 1 2 3057 lesní pozemek
Mezholezy u Kutné Hory 695980, č. 229 464Kutná Hora Miskovice Mezholezy u Kutné Hory OFO
Mrňák Josef Nová Lhota, 28401 Vidice 1179869205 1 2 1151 lesní pozemek
Mezholezy u Kutné Hory 695980, č. 230 464Kutná Hora Miskovice Mezholezy u Kutné Hory OFO
Mrňák Josef Nová Lhota, 28401 Vidice 1179869205 1 2 669 ostatní plocha neplodná půda Mezholezy u Kutné Hory 695980, č. 250 464Kutná Hora Miskovice Mezholezy u Kutné Hory OFO
Mrňák Josef Nová Lhota, 28401 Vidice 1179869205 1 2 4974 trvalý travní porost
Mezholezy u Kutné Hory 695980, č. 251 464Kutná Hora Miskovice Mezholezy u Kutné Hory OFO
Mrňák Josef Nová Lhota, 28401 Vidice 1179869205 1 2 745 trvalý travní porost
Mezholezy u Kutné Hory 695980, č. 252 464Kutná Hora Miskovice Mezholezy u Kutné Hory OFO
Mrňák Josef Nová Lhota, 28401 Vidice 1179869205 1 2 5409 trvalý travní porost
Mezholezy u Kutné Hory 695980, č. 255 464Kutná Hora Miskovice Mezholezy u Kutné Hory OFO
Postler Josef JUDr. 28401 Kutná Hora 1179879205 1 3 90 ostatní plocha ostatní komunikace Mezholezy u Kutné Hory 695980, č. 263/8 471Kutná Hora Miskovice Mezholezy u Kutné Hory OFO
Valdert Karel 28401 Kutná Hora 1179880205 1 3 90 ostatní plocha ostatní komunikace Mezholezy u Kutné Hory 695980, č. 263/8 471Kutná Hora Miskovice Mezholezy u Kutné Hory OFO
Landsingrová Marie 26203 Mokrovraty 1179881205 1 3 90 ostatní plocha ostatní komunikace Mezholezy u Kutné Hory 695980, č. 263/8 471Kutná Hora Miskovice Mezholezy u Kutné Hory OFO
Cirkl Josef Nová Lhota 7, 28401 Miskovice 1179882205 1 2 23315 orná půda
Mezholezy u Kutné Hory 695980, č. 194 472Kutná Hora Miskovice Mezholezy u Kutné Hory OFO
Formanková Marie Štítary, 28002 Kolín 1179893205 1 8 58428 orná půda
Mezholezy u Kutné Hory 695980, č. 101/4 477Kutná Hora Miskovice Mezholezy u Kutné Hory OFO
Mrňáková Jiřina Nová Lhota, 28401 Vidice 1179870205 1 2 761 lesní pozemek
Mezholezy u Kutné Hory 695980, č. 253 464Kutná Hora Miskovice Mezholezy u Kutné Hory OFO
Mrňáková Jiřina Nová Lhota, 28401 Vidice 1179870205 1 2 511 lesní pozemek
Mezholezy u Kutné Hory 695980, č. 254 464Kutná Hora Miskovice Mezholezy u Kutné Hory OFO
Mrňáková Jiřina Nová Lhota, 28401 Vidice 1179870205 1 2 1065 ostatní plocha neplodná půda Mezholezy u Kutné Hory 695980, č. 256 464Kutná Hora Miskovice Mezholezy u Kutné Hory OFO
Mrňáková Jiřina Nová Lhota, 28401 Vidice 1179870205 1 2 3057 lesní pozemek
Mezholezy u Kutné Hory 695980, č. 229 464Kutná Hora Miskovice Mezholezy u Kutné Hory OFO
Mrňáková Jiřina Nová Lhota, 28401 Vidice 1179870205 1 2 1151 lesní pozemek
Mezholezy u Kutné Hory 695980, č. 230 464Kutná Hora Miskovice Mezholezy u Kutné Hory OFO
Mrňáková Jiřina Nová Lhota, 28401 Vidice 1179870205 1 2 669 ostatní plocha neplodná půda Mezholezy u Kutné Hory 695980, č. 250 464Kutná Hora Miskovice Mezholezy u Kutné Hory OFO
Mrňáková Jiřina Nová Lhota, 28401 Vidice 1179870205 1 2 4974 trvalý travní porost
Mezholezy u Kutné Hory 695980, č. 251 464Kutná Hora Miskovice Mezholezy u Kutné Hory OFO
Mrňáková Jiřina Nová Lhota, 28401 Vidice 1179870205 1 2 745 trvalý travní porost
Mezholezy u Kutné Hory 695980, č. 252 464Kutná Hora Miskovice Mezholezy u Kutné Hory OFO
Mrňáková Jiřina Nová Lhota, 28401 Vidice 1179870205 1 2 5409 trvalý travní porost
Mezholezy u Kutné Hory 695980, č. 255 464Kutná Hora Miskovice Mezholezy u Kutné Hory OFO
Ciklová Marta Nová Lhota 7, 28401 Miskovice 1179883205 1 2 23315 orná půda
Mezholezy u Kutné Hory 695980, č. 194 472Kutná Hora Miskovice Mezholezy u Kutné Hory OFO
Zvoník Josef č.p. 8, 28401 Tuchotice 1498805205 1 2 2198 orná půda
Mezholezy u Kutné Hory 695980, č. 375/2 10033Kutná Hora Miskovice Miskovice OFO
Podolák Jaroslav Svobody 1271, 43201 Kadaň 1180189205 1 4 23 ostatní plocha zeleň Miskovice 695998, č. 593 307Kutná Hora Miskovice Miskovice OFO
Jangl Václav 40502 Dolní Habartice 1180229205 1 2 5316 orná půda
Miskovice 695998, č. 943 338Kutná Hora Miskovice Miskovice OFO
Hroch Josef č.p. 17, 28501 Miskovice 1180254205 3 6 9960 orná půda
Miskovice 695998, č. 835 373Kutná Hora Miskovice Miskovice OFO
Hroch Milan č.p. 17, 28501 Miskovice 1180255205 1 6 9960 orná půda
Miskovice 695998, č. 835 373Kutná Hora Miskovice Miskovice OFO
Hrochová Marie č.p. 17, 28501 Miskovice 1180256205 1 6 9960 orná půda
Miskovice 695998, č. 835 373Kutná Hora Miskovice Miskovice OFO
Staněk Ladislav Šimáčkova 25, Praha 7 1180273205 1 2 4876 orná půda
Miskovice 695998, č. 759 391Kutná Hora Miskovice Miskovice OFO
Staněk Ladislav Šimáčkova 25, Praha 7 1180273205 1 2 5000 orná půda
Miskovice 695998, č. 799 391Kutná Hora Miskovice Miskovice OFO
Zeman Alois č.p. 21, 28501 Miskovice 1180275205 1 2 5164 orná půda
Miskovice 695998, č. 750 392Kutná Hora Miskovice Miskovice OFO
Novotný Bohuslav 28121 Červené Pečky 1180349205 1 2 4277 orná půda
Miskovice 695998, č. 845 570Kutná Hora Miskovice Miskovice OFO
Dobiáš Jaroslav 28121 Červené Pečky 1180351205 1 2 2712 orná půda
Miskovice 695998, č. 680 572Kutná Hora Miskovice Miskovice OFO
Lázňovská Anna Libeň 835, 18000 Praha 1180081205 1 2 570 trvalý travní porost
Miskovice 695998, č. 1054 163Kutná Hora Miskovice Miskovice OFO
Filipová Filoména 28121 Červené Pečky 1180356205 1 2 9675 orná půda
Miskovice 695998, č. 705 575Kutná Hora Miskovice Miskovice OFO
Novotná Božena 28121 Červené Pečky 1180350205 1 2 4277 orná půda
Miskovice 695998, č. 845 570Kutná Hora Miskovice Miskovice OFO
Janglová Anna 40502 Dolní Habartice 1180230205 1 2 5316 orná půda
Miskovice 695998, č. 943 338Kutná Hora Miskovice Miskovice OFO
Staňková Božena Šimáčkova 25, Praha 7 1180274205 1 2 4876 orná půda
Miskovice 695998, č. 759 391Kutná Hora Miskovice Miskovice OFO
Staňková Božena Šimáčkova 25, Praha 7 1180274205 1 2 5000 orná půda
Miskovice 695998, č. 799 391Kutná Hora Miskovice Miskovice OFO
Zemanová Kristína č.p. 21, 28501 Miskovice 1180276205 1 2 5164 orná půda
Miskovice 695998, č. 750 392Kutná Hora Miskovice Miskovice OFO
Kolář Antonín č.p. 66, 28501 Miskovice 1180308205 1 2 7648 orná půda
Miskovice 695998, č. 1007 473Kutná Hora Miskovice Miskovice OFO
Kolářová Marie č.p. 66, 28501 Miskovice 1180309205 1 2 7648 orná půda
Miskovice 695998, č. 1007 473Kutná Hora Miskovice Miskovice OFO
Hůla Kamil č.p. 45, 28501 Miskovice 1180190205 1 2 23 ostatní plocha zeleň Miskovice 695998, č. 593 307Kutná Hora Miskovice Miskovice OFO
Hůla Kamil č.p. 45, 28501 Miskovice 1180583205 2 3 93 ostatní plocha zeleň Miskovice 695998, č. 592 10032Kutná Hora Miskovice Hořany u Kutné Hory OFO
Oliva Josef Žižkov 27, 28401 Kutná Hora 1179768205 1 1 21118 orná půda
Hořany u Kutné Hory 695971, č. 421 10004Kutná Hora Miskovice Mezholezy u Kutné Hory OFO
Janglová Marie Mezholezy 60, 28401 Miskovice 1179851205 1 1 1957 orná půda
Mezholezy u Kutné Hory 695980, č. 466 412Kutná Hora Miskovice Miskovice OFO
Kárník Josef Mezholezy 9, 28401 Miskovice 1180238205 1 1 14080 orná půda
Miskovice 695998, č. 1029 358Kutná Hora Miskovice Miskovice OFO
Paušová Marie č.p. 7, 28501 Miskovice 1180243205 1 1 1368 ostatní plocha neplodná půda Miskovice 695998, č. 908 361Kutná Hora Miskovice Miskovice OFO
Paušová Marie č.p. 7, 28501 Miskovice 1180243205 1 1 4267 trvalý travní porost
Miskovice 695998, č. 909 361Kutná Hora Miskovice Miskovice OFO
Paušová Marie č.p. 7, 28501 Miskovice 1180243205 1 1 4404 ostatní plocha zeleň Miskovice 695998, č. 910 361Kutná Hora Miskovice Miskovice OFO
Paušová Marie č.p. 7, 28501 Miskovice 1180243205 1 1 358 orná půda
Miskovice 695998, č. 911 361Kutná Hora Miskovice Miskovice OFO
Škarková Marie Mezholezy, 28401 Miskovice 1180398205 1 1 9280 orná půda
Miskovice 695998, č. 1047 642Kutná Hora Miskovice Miskovice OFO
Pfefferová Anna Plzeň 1180557205 1 1 17622 orná půda
Miskovice 695998, č. 352/23 10018Kutná Hora Miskovice Miskovice OFO
Beneš Josef Přítoky 22, 28401 Miskovice 1180562205 1 1 8168 orná půda
Miskovice 695998, č. 352/38 10022Kutná Hora Miskovice Přítoky OFO
Langr Antonín č.p. 128, 28401 Kutná Hora 1180696205 1 1 20065 orná půda
Přítoky 696005, č. 238 485Kutná Hora Miskovice Přítoky OFO
Bernardová Marie Sobědruhy 76, 41510 Teplice 1180772205 1 1 6268 orná půda
Přítoky 696005, č. 315 10017