ZPRAVODAJ č.6/2008

OBCE MISKOVICE

(listopad 2008)

Ze zasedání zastupitelstva

- zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem rozpočtu na rok 2009

- zastupitelstvo vyslechlo návrhy firmy mající zájem o stavbu rodinných domů v obci Hořany a shodlo se na provedení průzkumu mezi občany Hořan tak, aby se k mohli kladně či záporně vyjádřit

- byly odsouhlaseny dotace na rok 2009 - zatím jsme požádali o dotaci na úroky z úvěru na DPS a opravu obecního úřadu v Miskovicích

- zastupitelstvo odsouhlasilo vyčlenění částky 150.000,-Kč na zrestaurování sochy sv.Anny ( vyzvednuté ze země před panem Brodským)

- odouhlasilo prodej pozemku č.207/61 v k.ú. Bylany (Velký rybník) manželům Vavřincovým

 

ODPADY

Za svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu zaplatila obec (včetně likvidace černé skládky "Vlčí hory") cca 3 5.000,-Kč.

Za tříděný odpad za uplynulé čtvrtletí jsme vyinkasovali cca 35.000,-Kč.

To znamená - třídění se vyplatí a třiďme dál!U

Poděkování

p.J. Procházkovi z Přítok, p.K. Váchovi z Přítok a PIASu Suchdol za pomoc při likvidaci listí

p.LChudobovi z Miskovic za celoroční úklid veřejných prostranství v Miskovicích

 

 

 

 

Žádost k  občanům

Blíží se vánoce, jež jsou vnímány jako svátky klidu, míru.... Všichni jsou na sebe hodní, těší se z vánoční pohody, sledují pohádky v televizi ........... to vše v "načinčaných " a voňavých příbytcích.

Podívejte se, prosím, zda jste nezapomněli nějaký svůj majetek na obecních pozemcích. Je to vizitka nejen Vaše, ale i celé obce.

DěkujemeObec Miskovice

pořádá v neděli 30.1istopadu 2008 od 14.00 hod.


Slavnostní ADVENTNÍ setkání

Od 14.00 hodin do 16.00 hodin bude otevřeno malé venkovní tržiště se stánky, kde se budete moci občerstvit a nakoupit vánočně motivované výrobky.

Kulturní vložka s hudbou a zpěvy, rozsvícení vánočního stromu a prohlídka betlému - vše se bude odehrávat před budovou OÚ Miskovice

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx