ZPRAVODAJ  č. 2 / 2007


ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

 

Na lednovém zasedání zastupitelstva byla přijata tato zásadní rozhodnutí:

1.         Úprava ceny vodného pro rok 2007 v obci Miskovice na 21,48 Kč/m3 bez DPH

2.             Směna pozemků objektu bývalé kovárny v Miskovicích za obecní pozemky v areálu PIAS
s finančním vyrovnáním 582 tis. Kč ve prospěch PIAS Suchdol, a.s.

3.            Do rozpočtových investičních výdajů byla zařazena havarijní oprava miskovického rybníčku
v předpokládaném finančním objemu l mil. Kč za podmínky získání finanční spoluúčasti
státu ve výši 850 tis. Kč.

4.            Do rozpočtových investičních výdajů byla zařazena výstavba veřejného osvětlení
v Přítokách na Závisce při získání dotace ve výši 180 tis. Kč z Programu obnovy venkova.

5.         Přijata nabídka České spořitelny, a.s. na snížení úrokové sazby hypoték bytovek
v Miskovicích ze 7 % na 5% pro období příštích 5 let.

6.            Zahájení zpracování Územního plánu v Hořanech.

Zastupitelstvo obce děkuje panu Turkovi z Přítok a panu Královi z Miskovic za rychlý a vstřícný přístup při řešení následků způsobených orkánem na obecním majetku a za jejich kvalitně odvedenou práci.

Úplné znění usnesení zastupitelstva je k dispozici na vývěsních tabulích obce.

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

  ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN OBECNÍHO ÚŘADU.

>    Od února 2007 bude úřední doba obecního úřadu pro obyvatelstvo rozšířena o možnost vyřídit své záležitosti každou poslední sobotu v měsíci v době od 8.00 do 10.00 hodin. >    Dále z provozních důvodů bude každý čtvrtek a pátek vyhrazen pro jednání obecního úřadu s právnickými osobami a státními úřady a nebude proto možné vyřizovat záležitosti jednotlivých občanů     s výjimkou případů sjednaných po předchozí telefonické domluvě na telefonu 327 515 322. Žádáme proto občany o vyřizování svých záležitostí v úředních hodinách a o respektování tohoto stanovení využití provozní doby obecního úřadu, aby mohl obecní úřad kvalitně a v řádných termínech plnit své úkoly i vůči nadřízeným složkám, jejichž nesplněním by obci hrozily sankce nebo odejmutí přidělených dotací.

     Mateřská škola v Miskovicích zvažuje prodloužení provozní doby do 16.00 hodin a žádá rodiče dětí o vyjádření, zda by tuto úpravu provozní doby využili. Vedení mateřské školy žádá o vyjádření i ty rodiče, kteří dosud své děti do Mateřské školy v Miskovicích z důvodu kratší provozní doby nemohli umístit a této prodloužené doby by využili. Vyjádření k tomuto záměru můžete podávat přímo u ředitelky mateřské školy nebo písemně do schránky na obecním úřadu.

     Ministerstvo dopravy upozorňuje na výměnu řidičských průkazů vydaných v období od 1. července 1964 do 31. prosince 1993 a to ve lhůtě do 31. prosince 2007. Další informace jsou k dispozici na vývěsní tabulích obce nebo na webových stránkách www.mdcr.cz

     Po předchozím jednání se zástupcem projektu výstavby dětského domova se školou v Miskovicích bude následovat další jednání starosty obce se zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dne 7.2.2007. O výsledku jednání Vás budeme informovat.

JOSEFOVSKÁ ZÁBAVA A KARNEVAL

Srdečně zveme všechny občany na Josefovskou zábavu, která se bude konat dne 17.3.2007 od 20.00 hodin v sokolovně v Miskovicích. Před vlastní zábavou pro dospělé bude od 14.00 do 16.00 hodin probíhat dětský karneval, na který srdečně zveme všechny naše děti.

 

!!! VELKÝ NÁKUP SENIORŮ !!! 15. února 2007 od 14.00 hodin

 

Oznamujeme, našim spoluobčanům, že dne 15. února 2007 od 14.00 hodin bude zajištěn svoz důchodců na provedení velkého nákupu v Kutné Hoře - Penny market, Kaufland. Případné dotazy směrujte na paní Koryntovou na obecním úřadu tel. 327 515 322.

V Miskovicích dne 5.2.2007

Rada obce Miskovice