ZPRAVODAJ č.1/2009 OBCE MISKOVICE

(únor 2009)

 

Ze zasedání zastupitelstva

-                      zastupitelstvo zamítlo, na základě provedeného průzkumu mezi občanyHořan, hromadnou výstavbu rodinných domů v obci Hořany (realitní firma předpokládala zástavbu rodinnými domy celého pole směrem ke Kutné Hoře)

-           zastupitelstvo stanovilo termín pro podávání žádostí do územního plánu - do 31.10.2009  ( Občané mohou podávat návrhy na využití k obecním protranstvím,ale hlavně k pozemkům ve svém vlastnictví. Příklad: plánujete vybudování provozovny,výrobny či opravny na svém pozemku pro svého potomka.Pak je nutné mít tuto část pozemku v Územním plánu předurčenu pro tuto činnost. To znamená podat žádost na Obecní úřad Miskovice.  Jakékoli dotazy či nejasnosti je možno řešit na Obecním  úřadu - lépe po předchozí telefonické domluvě na termínu schůzky, tel.číslo 327 515 322)

 

 

POPLATKY

 

Poplatek za odpady zůstává stejný, tzn. 500,-Kč za osobu nebo rekreační objekt s termínem splatností do 31.3.2009. V případě platby přesahující částku 1.000,-Kč je možné rozdělit platbu do dvou splátek - 1.000,-Kč do 31.3.2009 a zbylou částku do 30.6.2009.

Poplatek za psa činí 50,-Kč za jednoho psa a 100,-Kč za každého dalšího - splatnost 31.3.2009.

Cena vodného činí:   
Hořany - 32,47 Kč/m3 + pevná složka dle odběru
Miskovice, Mezholezy,Přítoky - 26,92 Kč/m3

Poděkování

Díky neznámému (či někomu známému?), jenž uklidil začínají černou skládku u sochy sv.Jana Nepomuckého na Kuklíku. (Takováto činnost vskutku pohladí.........)

 

Pozemkové úpravy

V katastrálním území Bylany budou zahájeny pozemkové úpravy - zahajovací zasedání bude 9.3.2009 od 15.00 hodin sokolovně v Miskovicích.

Kanalizace

Dne 11.2.2009 bylo zahájeno řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby splaškové kanalizace pro obce Miskovice9 Přítoky a By lany a stavbu ČOVBylany. (Konkrétnípřípojky na pozemcích občanů se budou řešit s projektantem na podzim letošního roku)

Finance

Občané mohou tak jako v minulosti požádat o stavební půjčku až do výše 20.000,-Kč. (Bližší informace u hospodářky paní Koryntové na tel.č.327 515 322)


Přehled účasti zastupitelů na jednáních zastupitelstva za rok 2008

 

Jméno

 

30.1.

 

14.3.

 

21.5.

 

26.6.

 

10.9.

 

12.11.

  17.12.

Celkem 

%

Beck Arnošt

/

 

0

 

0

 

/

 

0

 

/

 

/

 

4

57

Berková Ivana

 

/

 

/

 

/

 

/

 

0

 

/

 

/

 

6         

86

Brant Petr

 

/

 

/

 

/

 

/

 

/

/

 

/

 

7  

100

Dušek Jiří

 

0

 

/

/

/

/

 

/

 

0

 

5

71

 

Dytrych Josef

 

/

 

/

/

/

/

 

/

0

 

6

86

 

Hoyerová Eva

 

/

 

/

 

/

/

 

/

 

/

 

/

7

 

100

 

Karban Michal

 

/

 

0

 

/

/

0

 

0

 

/

4

57

 

Kuljaček Milan

 

/

 

0

 

/

0

 

/

 

0

 

0

3

43

 

Němeček Pavel

 

/

 

/

/

 

/

/

 

/

 

/

 

7

 

100

 

Němeček Petr

 

0

 

0

_____

 

0

 

0

 

/

 

/

/

3

 

43

 

Podoláková Emílie

 

/

/

/

0

 

/

 

 

/

/

6

 

86

 

Štefl Antonín

 

/

 

/

 

/

/

/

 

/

/

7

 

100

 

Turek Pavel

 

/

 

/

 

/

/

/

 

/

 

/

6

 

86

 

Vád Petr

 

/

 

/

 

0

 

0

 

/

/

 

 

/

5

 

71

 

ZoulJan

 

/

/

/

/

/

/

/

7

 

100

 

 

 

 

 

 

 

přítomen

 

/

 

 

 

 

 

omluven

 

0

 

 

 

 

 

ODPADY - SVOZ


  1. Nebezpečný odpad - 3.4.2009

 

- MISKOVICE

15.20hod

u pomníku

- MEZHOLEZY

15.50hod

u zastávky autobusu

- BYLANY

16.10hod

otočka autobusu

- PŘÍTOKY

16.40hod

u pomníku na návsi

- HOŘANY

17.00hod

u zastávky autobusu

2. Velkoobjemový odpad - 3.4.2009

 

- MISKOVICE

15.20hod

u pomníku + bytovky

- MEZHOLEZY

15.50hod

Na návsi u zvoničky

- BYLANY

16.10hod

otočka autobusu

- PŘÍTOKY

16.40hod

u pomníku na návsi

- HOŘANY

17.00hod

u zastávky autobusu


Kontejnery budou přistaveny 3.4.2009 a odvezeny 6.4.2009


Hodnocení rozpočtu 2008

Celkové hodnocení rozpočtu 2008

 

Rozpočet schválený

 

Rozpočet upravený k 17. 12.2008

 

Skutečnost k 3 1.1 2. 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové příjmy bez dotací

 

8.818 200,-Kč

 

9.612 000,-Kč

 

10.504 311,-Kč

 

Dotace

 

55 800,-Kč

 

599 612,-Kč

598 165,-Kč

 

Příjmy celkem

 

8.874 000,-KČ

 

10.211 612.-Kč

 

11.102 476,-KČ

 

Zapojení zůstatku z financování

 

315 000,-Kč

 

315 000,-Kč

 

 

 

PŘÍJMY2008

 

9.189 000,-KČ

 

10.526 612,-Kč

 

11.102 476,-Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYDÁ JE 2008 včetně dotací  a zůstatku z financ.

 

9.189 000,-Kč

 

10.526 612,-Kč

 

9.497 812,-Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celková rekapitulace rozpočtu 2008/09

 

Rozpočet 2008 schválený

 

Skutečnost k 31.12.2008

 

Rozpočet 2009 schválený

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové příjmy

 

9. 189 000,-Kč

 

11.102 476,- Kč

 

9.370 000,-Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové výdaje

 

9.189 000,-Kč

 

9.497 812,-Kč

 

9.370 000,-Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Miskovice splatila v roce 2008 1.244 497,-Kč na splátkách hypotéky, úvěru a bezúročné půjčky.

Rok 2008 byl finančně velmi dobrý. Celkové příjmy byly překročeny o 1.913 476,-Kč.

Rok 2009 podle situace, která nastala na přelomu roku, jistě již bohužel takový

nebude.

Celkové výdaje byly oproti původnímu rozpočtu překročeny o 308 812,-Kč.        Způsobily to některé nečekané opravy, například rybník v Miskovicích a dovoz vody do vodojemu.

Na BÚ kanalizace je naspořeno 3.638 043,-Kč

 

 

 


Místní lidová knihovna Miskovice

otevřeno středa 15.00-18.00 hodin

www. knihovnamiskovice.webz.cz

několik čísel za rok 2008 :                                                                             l

-                  knihovna má ve svém fondu 4 ooo knih

-          výpůjčky za rok 2008 činily téměř 2 500 knih,

-          z toho je l 500 titulů dovezeno z Kutné Hory, (tzv. „Krameriovou poštou“   tj. v létě na kole v batohu, myslím, že se tím ušetří za hromadné prostředky.).

Do knihovny za uplynulý rok, i přes uzavření (dlouhodobá nemocnost-nedobrovolný přelet kola knihovnicí i s batohem na zádech) dorazilo 466 čtenářů.

Díky regionální podpoře Městské knihovny v Kutné Hoře si mohou místní

čtenáři vybírat z 300 dalších nových titulů, zapůjčených knihovně na určitou

dobu.

Knihovna má své vlastní webové stránky , které navštívilo za rok 2008 přes

2 tisíce uživatelů.

Od roku 2008 je možné v knihovně vrámci veřejné internetové stanice

„serfovat na internetu zdarma".

Mimo různých soutěží a dalších akcí se knihovna rovněž zapojila do již tradiční

"Noci s Andersenem" .Na počest dánského spisovatele děti tráví večer v

knihovnách po celé republice.Do tohoto nápadu knihovny Uherského Hradiště

se zapojilo již i Slovensko, Polsko a Slovinsko, letos je zatím přihlášeno přes

560 míst a naše knihovna má letos pořadové číslo 379 (vloni to byla 11),

zájemci o tuto akci jsou v knihovně vítáni.

Připravila Dagmar Strbíková-knihovnice