ZPRAVODAJ č.3/2010  OBCE MISKOVICE

(červen 2010)

 

 

 

Ze zasedání zastupitelstva

 

- zastupitelstvo schválilo nového předsedu Kontrolního výboru obce pana Jana Zoula

- zastupitelstvo schválilo počet 15 členů zastupitelstva pro komunální volby v r.2010

- zastupitelstvo schválilo pronájem hřiště v Bylanech Občanskému sdružení By lany na dobu 10 let za symbolickou cenu l,-Kč za rok

- zastupitelstvo projednalo a schválilo výsledek auditu obce s výsledkem: nebyly zjištěny závažné nedostatky

- zastupitelstvo schválilo zhotovitele výstavby veřejného osvětlení v Přítokách - Závisce pana Turka, který byl vybrán na zasedání ZO posouzením nabídek

 

________________________________________________________________________________________________

 

Pozvánka pro děti

28.8.2010 se koná od 14.00 hod. na hřišti v Miskovicích

Dětské odpoledne

 

 

Pozvánka pro dospělé.

Zveme občany na tradiční

Obecní veselici do sokolovny v Miskovicích

dne 4.9.2010 od 20.00 hod. 

vstupné: 50,-Kč

 

Poděkování

- panu Kozákovi Ladislavu a obyvatelům DPS za pomoc při odchytu zaběhnutého psa

- manželům Hruškovým a Radoměřskym ml. za úpravu "dětského koutku" u hřiště v Miskovicích

 

 

 

 

 


VOLBY DO PARLAMENTU ČR - 2010 - ZA OBEC CELKEM

 

 

 

Pořadí

 

Název strany

 

Počet hlasů

 

Miskovice

 

Přítoky

 

Bylany

 

Hořany

 

Celkem

 

1.

 

ČSSD

 

52

 

24

 

25

 

10

 

111

 

2.

 

ODS

 

30

 

42

 

14

 

9

 

95

 

3.

 

TOP 09

 

32

 

27

 

19

 

10

 

88

 

4.

 

KSČM

 

33

 

17

 

2

 

1

 

53

 

5.

 

VĚCI VEŘEJNÉ

 

21

 

7

 

8

 

6

 

42

 

6.

 

ZEMANOVCI

 

13

 

3

 

-

 

-

 

16

 

7.

 

SUVERENITA

 

8

 

4

 

2

 

-

 

14

 

8.

 

KDU -ČSL

 

4

 

5

 

-

 

-

 

9

 

Ostatní neuvedené strany dostaly 1-4 hlasy celkem.

 

 

 

ÚČAST OBČANŮ

 

Okrsek

 

Počet voličů

 

Počet vydaných obálek

 

Platné hlasy

 

Účast  %

 

1       Miskovice

 

362

 

204

 

203

 

56,35

 

2        Přítoky

 

227

 

134

 

134

 

59,03

 

3       Bylany

 

110

 

74

 

74

 

67,27

 

4       Hořany

 

45

 

40

 

39

 

88,88

 

Celkem

 

744

 

452

 

450

 

60,75

 

 

 

 

Termín konání komunálních a senátních voleb

15. a 16. října 2010