OÚ Miskovice: úřední deska / archivní záznamy z roku 2007


Počet záznamů: 15
  Usnesení zastupitelstva obce od 17.12.07 do 31.01.08
Usnesení ze zasedání dne 12. prosince 2007

  Usnesení zastupitelstva obce od 17.12.07 do 31.01.08
Usnesení ze zasedání dne 28. listopadu 2007

  Zahájení řízení o ustanovení opatrovníka (Pavel Kopecký) od 28.11.07 do 12.12.07
  ... celý text

  Zahájení řízení o ustanovení opatrovníka (Judita Ruszó) od 28.11.07 do 12.12.07
  ... celý text

  Zahájení řízení o ustanovení opatrovníka (Albert Ruszó) od 28.11.07 do 12.12.07
  ... celý text

  Zahájení řízení o ustanovení opatrovníka (Václav Pokorný) od 28.11.07 do 12.12.07
  ... celý text

  Zahájení řízení o ustanovení opatrovníka (Petra Kubová) od 26.11.07 do 12.12.07
  ... celý text

  Zahájení řízení o ustanovení opatrovníka (Ilona Pokorná) od 26.11.07 do 12.12.07
  ... celý text

  Zahájení řízení o ustanovení opatrovníka (Roman Kuba) od 26.11.07 do 12.12.07
  ... celý text

  Usnesení zastupitelstva obce od 08.10.07 do 13.12.07
Usnesení ze zasedání dne 19. září 2007

  Oznámení záměru prodeje od 08.10.07 do 30.11.07

OBECNÍ ÚŘAD MISKOVICE

Miskovice 26
285 01 Miskovice u Kutné Hory
tel. 327515322
e-mail: oumiskovice@cmail.cz

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 19.9.2007 rozhodlo o prodeji pozemku č.307/50 a 307/51 o celkové výměře 115 m2, v k.ú.Bylany za cenu 165,-Kč/m2.

Žádosti o koupi zasílejte na výše uvedené kontakty.

Za Obec Miskovice: starosta ing.Antonín Štefl

Vyvěšeno :5.10.2007

Sejmuto :


  Usnesení zastupitelstva obce od 30.07.07 do 30.09.07
Usnesení ze zasedání dne 20. června 2007 

  Oznámení o záměru prodeje obecního pozemku od 11.07.07 do 11.08.07

OBECNÍ ÚŘAD MISKOVICE

Miskovice 26
285 01 Miskovice u Kutné Hory
tel. 327515322
e-mail: oumiskovice@cmail.cz

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 20.6.2007 rozhodlo o prodeji pozemku č.307/27 o výměře 89 m2, 307/28 o výměře 37 m2 a 307/59 o výměře 26 m2 vše v k.ú.Bylany za cenu 165,-Kč/m2.

Žádosti o koupi zasílejte na výše uvedené kontakty.

Za Obec Miskovice: starosta ing.Antonín Štefl

Vyvěšeno :11.7.2007

Sejmuto :


  Ověřování podpisů a listin: od 01.01.07 do 31.03.08
Na obecním úřadu se provádí ověřování podpisů a kopií listin. K ověření podpisu je nutno předložit občanský průkaz podepisující osoby a osobně se podepsat do ověřovací knihy. K ověření (vidimaci) listiny je nutno předložit originál, podle kterého se listina ověří.

Poplatky: ověření podpisu: 30 Kč , ověření jedné strany listiny: 30 Kč


  Rozhodnutí o zrušení pobytu p.Vladimíra Horského od 30.11.06 do 13.06.07
  ... celý text

poslední aktualizace: 05.01.