OÚ Miskovice: úřední deska / archivní záznamy z roku 2008


Počet záznamů: 25
  Usnesení ze zasedání zastupitelstva 12. listopadu 08 od 08.12.08 do 31.01.09

celý text usnesení 

návrh rozpočtu na rok 2009


  Rozhodnutí - Zdeněk Miláček od 08.12.08 do 22.12.08
text

  Rozhodnutí - Pavel Rattay od 08.12.08 do 22.12.08
text

  Oznámení o době a místě konání voleb do Stč.krajského zastupitelstva od 05.10.08 do 19.10.08
celý text oznámení

  Usnesení ze zasedání zastupitelstva 10. září 08 od 16.09.08 do 31.12.08
celý text usnesení

  Rozpočtový výhled na roky 2008-2011 od 12.09.08 do 31.12.09
schválený zastupitelstvem obce 10. září 08

  Bohumil Bičánek - předvolání od 16.05.08 do 10.06.08
text

  Martin Petr - předvolání od 16.05.08 do 10.06.08
text

  Rattay Pavel - předvolání od 16.05.08 do 30.05.08
text

  Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce dne 21.5.08 od 14.05.08 do 21.05.08

Jednání bude v klubovně hasičů v Miskovicích ve středu 21.května od 18 hodin.

  ... celý text

  Usnesení zastupitelstva obce od 27.03.08 do 30.05.08
Usnesení ze zasedání dne 19. března 2008

  Oznámení o záměru prodeje pozemku od 26.03.08 do 30.04.08

O B E C M I S K O V I C E

Miskovice 26 , 285 01 Miskovice

tel.327515322,     oumiskovice@cmail.cz


O Z N Á M E N Í

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 19.3.2008 rozhodlo o prodeji pozemku č.120/2 o výměře 912 m2 v k.ú.Bylany za nejvyšší cenovou nabídku.

Žádosti o koupi zasílejte na výše uvedené kontakty do 30.4.2008.


Za Obec Miskovice: starosta ing.Antonín Štefl


Vyvěšeno :26.3.2008

Sejmuto :

 


  Rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu p.Václava Pokorného od 19.02.08 do 05.03.08
  ... celý text

  Rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu pí. Ilony Pokorné od 19.02.08 do 05.03.08
  ... celý text

  Rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu p. Romana Kuby od 19.02.08 do 05.03.08
  ... celý text

  Rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu sl. Petry Kubové od 19.02.08 do 05.03.08
  ... celý text

  Rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu p. Pavla Kopeckého od 19.02.08 do 06.03.08
  ... celý text

  Rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu p. Alberta Ruszó od 19.02.08 do 06.03.08
  ... celý text

  Rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu sl. Judity Ruszó od 19.02.08 do 06.03.08
  ... celý text

  Oznámení záměru prodeje od 04.02.08 do 29.02.08
pozemku č.29/1 díl a, o výměře 215 m2, v k.ú. Přítoky.     ... celý text

  Oznámení záměru prodeje od 04.02.08 do 29.02.08
pozemku č.153/1 o výměře 855 m2, v k.ú. Přítoky  ... celý text

  Usnesení zastupitelstva obce od 04.02.08 do 31.03.08
Usnesení ze zasedání dne 30. ledna 2008

  Usnesení zastupitelstva obce od 17.12.07 do 31.01.08
Usnesení ze zasedání dne 12. prosince 2007

  Usnesení zastupitelstva obce od 17.12.07 do 31.01.08
Usnesení ze zasedání dne 28. listopadu 2007

  Ověřování podpisů a listin: od 01.01.07 do 31.03.08
Na obecním úřadu se provádí ověřování podpisů a kopií listin. K ověření podpisu je nutno předložit občanský průkaz podepisující osoby a osobně se podepsat do ověřovací knihy. K ověření (vidimaci) listiny je nutno předložit originál, podle kterého se listina ověří.

Poplatky: ověření podpisu: 30 Kč , ověření jedné strany listiny: 30 Kč


poslední aktualizace: 08.01.