OÚ Miskovice: úřední deska / archivní záznamy z roku 2009


Počet záznamů: 6
  Veřejná vyhláška k návrhu p.Kučery z Bylan na zrušení TP (pí.Jarošová) od 02.11.09 do 13.11.09
celý text

  Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2008 od 01.06.09 do 30.06.09

  Usnesení zastupitelstva obce z února a března 09 od 25.03.09 do 08.06.09
text usnesení z 11.února,         text usnesení z mimořádného zasedání 4.března

  Usnesení ze zasedání zastupitelstva ze 17.prosince 08 od 08.01.09 do 28.02.09

celý text usnesení                schválený rozpočet na rok 2009


  Usnesení ze zasedání zastupitelstva 12. listopadu 08 od 08.12.08 do 31.01.09

celý text usnesení 

návrh rozpočtu na rok 2009


  Rozpočtový výhled na roky 2008-2011 od 12.09.08 do 31.12.09
schválený zastupitelstvem obce 10. září 08

poslední aktualizace: 02.11.