OÚ Miskovice: úřední deska / archivní záznamy z roku 2012


Počet záznamů: 42
  oznámení o době a místě konání volby prezidenta 11. a 12.ledna 2013 od 27.12.12 do 10.01.13
celý text

  Pozvánka pro členy okrskových volebních komisí od 14.12.12 do 28.12.12
na den 19.12.2012. Celý text pozvánky

  Výzva k žádostem o dotaci MAS Lípa pro venkov od 10.12.12 do 20.01.13
Celý text výzvy je zde. Další podrobnosti včetně příloh nutných pro podání žádosti o dotaci jsou uvedeny na webových stránkách www.lipaprovenkov.cz  K dané problematice proběhne po novém roce také několik školení pro žadatele. Jejich termíny a místo konání budou zveřejněny s dostatečným předstihem na stejném webu. 

  Volba prezidenta ČR 11.-12. ledna 2013 od 30.11.12 do 14.01.13
zapisovatelé,  volební okrskypočty členů komisí

  Dražební vyhláška -elektronická dražba od 26.11.12 do 10.02.13
ode dne 21.1.2013 (pohledávka VZP za p.Miláčkem)

  DSO Kutnohorský venkov: návrh rozpočtu na rok 2013 od 16.11.12 do 16.12.12
celý text

  Návrh rozpočtu Obce Miskovice na rok 2013 od 12.11.12 do 26.01.03
jak jej schválilo zastupitelstvo na schůzi 7.11.12:    Rozpočet   Příjmy   Výdaje   Financování

  Vodos Kolín zaslal rozbor pitné vody od 15.10.12 do 28.12.12
v Mezholezích.

  Zahájení řízení k 2.-4.etapě výstavby splaškové kanalizace od 15.10.12 do 28.10.12
celý text vyhlášky  odboru živ.prostředí Kutná Hora.

  Zahájení řízení o ustanovení opatrovníka od 01.10.12 do 20.10.12
pro p.Lukáše Husáka. Celý text oznámení

  Vyhlášení záměru prodeje obecních pozemků u Velkého rybníka od 01.10.12 do 29.10.12
celý text oznámení

  Vyhlášení záměru prodeje obecních pozemků v Bylanech od 01.10.12 do 29.10.12
pozemky p.č. 760 a 619 v k.ú. Bylany. Celý text oznámení

  Zahájení řízení -ustanovení opatrovníka pro p. Martina Petra od 24.09.12 do 11.10.12
oznámení o zahájení řízení

  Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva od 19.09.12 do 30.09.12

koná se ve středu 19.září od 18 hodin v hasičárně v Miskovicích.


  Oznámení o vystavení návrhu změny č. 5 územního plánu od 17.09.12 do 07.11.12
Veřejné projednávání návrhu bude  6.11.2012  v  9.00 hod v zasedací místnosti  Obecního úřadu  Miskovice. A 30 dnů před tím bude k nahlédnutí a připomínkování na obecním úřadu v Miskovicích a na úřadu reg.rozvoje v Kutné Hoře. Celý text

  Vyhláška staveb.úřadu o zahájení stavby a územním rozhodnutí od 03.09.12 do 21.09.12
elektr.kabelového vedení v Přítokách. Celý text: str.1, str.2, str.3, str.4.

  Zahájení řízení o ustanovení opatrovníka od 03.09.12 do 21.09.12
pro Lukáše Husáka. Text oznámení

  Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje 12.-13.října: od 13.08.12 do 20.10.12
oznámení o počtech členů v jednotlivých volebních okrscích.

  Přítoky - územní a stavební řízení na el.vedení mezi čp.35-47 od 25.07.12 do 25.08.12

pozvánka na pondělí 13.srpna v 9,30 hod. k veřejnému jednání na Staveb.úřadě v Kutné Hoře o zahájení spojeného územního a stavebního řízení.  

Celý text vyhlášky/oznámení/pozvání: 1.str. 2.str.


  Vodos Kolín a.s.: vyúčtování ceny vodného/stočného za r.2011 od 04.07.12 do 18.09.12
celá tabulka

  VHS Vrchlice-Maleč: Vyúčtování ceny vodného/stočného za rok 2011 od 02.07.12 do 16.09.12
celý text dopisu

  Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce z 20.června od 02.07.12 do 16.09.12
celý text usnesení

  Dražební vyhláška (Ing.A.Štefl): 17.7. Nymburk od 13.06.12 do 18.07.12
celý text vyhlášky

  Závěrečný účet hospodaření obce od 05.06.12 do 19.09.12

Závěrečný účet,   pohledávky/závazky,   investice,  neinvestice, dotace, úvěry, fin.prostředky ,   příloha,

Přezkoumání auditorem: 1.str., 2.str., 3.str., 4.str.


  DSO Kutnohorský venkov: Závěr.účet a rozpočet od 28.05.12 do 11.08.12
Obec Miskovice je členem DSO Mikroregionu Kutnohorský venkov a vzhledem k tomu, že DSO "Mikroregion Kutnohorský venkov a sdružené obce" je členem MAS Lípa pro venkov a nemá aktuální webové stránky, je Závěrečný účet a Rozpočet DSO (včetně Návrhů) uveřejňován na webových stránkách www.lipaprovenkov.cz v záložce Mikroregiony.

  Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce 12.května od 20.05.12 do 04.07.12
celý text usnesení

  Protokol o rozboru vody z února 2012 od 11.05.12 do 25.09.12
text protokolu

  Nařízení státní veterinární správy k moru včelího plodu od 11.05.12 do 25.07.12
celý text

  Pozvánka na zasedání zastupitelstva ve čtvrtek 10. května od 02.05.12 do 16.05.12

od 18 hod. v hasičárně v Miskovicích. Program: Schválení smlouvy a začlenění do systému Pražské intergrované dopravy, Převody majetku do vlastnictví obce.

celý text pozvánky 


  Oznámení St.úřadu o zahájení územního řízení od 02.05.12 do 16.05.12
stavba ČOV v Hořanech u čp.13 (p.J.Němeček). text: 1.str., 2.str.

  Staveb.úřad vydal územní rozhodnutí od 02.05.12 do 16.05.12
stavba zem.skladové haly v Přítokách (p.Brodský). 1.str., 2.str., 3.str., 4.str.

  Dopis Hasič.záchr.sboru Stč.kraje o pálení na volných prostranstvích od 24.04.12 do 31.12.12
a o evidenci pálení prostřednictvím internetu - na stránkách www.hzssck.cz .  Celý text dopisu.

  Bylany-Markovičky: Územní rozhodnutí č.777 od 10.04.12 do 28.04.12
na stavbu ČOV u domu čp.26.  celý text: str.1str.2,  str.3  

  Chodník v Mezholezích: Územní rozhodnutí a stavební povolení od 14.03.12 do 28.04.12
1.str., 2.str., 3.str., 4.str.

  Výběrové řízení na prodej domu č.e. 23 v Mezholezích od 28.02.12 do 13.04.12

  Termíny zasedání obecního zastupitelstva v letošním roce: od 28.02.12 do 31.12.12
8.února, 18.dubna, 13.června, 12.září, 7.listopadu a 12.prosince

  Zasedání zastupitelstva obce 8.února od 19.02.12 do 04.05.12
celý text usnesení

  Poplatky na rok 2012 od 06.01.12 do 20.12.12

celý text je v rubrice poplatky  nebo zde ve formátu pdf 


  Oznámení: Návrh pronájmu pozemku u čp. 13 v Miskovicích od 22.12.11 do 05.02.12
celý text oznámení

  Oznámení: Návrh pronájmu rybníku Čert od 22.12.11 do 05.02.12
celý text oznámení

  Rozpočet obce na rok 2012 od 22.12.11 do 30.06.12
rozpočet schválený zastupitelstvem obce 14.12.11.  1.strana, 2.strana.

  Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce z 14. prosince 11 od 22.12.11 do 05.03.12
celý text (jpeg),  (ve formátu pdf)

poslední aktualizace: 18.03.