OÚ Miskovice: úřední deska / archivní záznamy z roku 2015


Počet záznamů: 62
  Oznámení o platnosti nové kat. mapy v Mezholezích od 29.12.15 do 12.02.16
dokument   oznámení o platnosti katastrálního operátu,  nová dig.mapa k.ú.Mezholezy

  Usnesení a další dokumenty schválené na zasedání ZO 16.prosince od 22.12.15 do 25.01.16
dokument   usnesení,  dokument   Vyhl.č.1 o odpadech na r.2016, dokument   Vyhl.č.2 o bioodpadu, dokument   Vyhl.č.3 o poplatku ze psů, dokument Cena vodného a stočného (VODOS Kolín) na r.2016,

  VHS Vrchlice-Maleč stanovila vodné na r.2016 od 10.12.15 do 24.02.16
dokument   

  Zahájení Územního řízení: Přítoky - kabelové vedení ČEZ od 09.12.15 do 25.12.15

dokument 


  Pozvánka na zasedání zastupitelstva 16.prosince od 08.12.15 do 22.12.15

dokument  od 18,00 hod. v MŠ v Miskovicích.


  Usnesení ze zasedání zastupitelstva 25.listopadu od 30.11.15 do 14.12.15
dokument  

  Návrh rozpočtu Obce Miskovice na r.2016 od 26.11.15 do 31.12.15
dokument

  ČEZ : přerušení elektřiny Bylany-Škvárovna od 20.11.15 do 04.12.15

dokument 1.12. 8-11 hod.


  Návrh rozpočtu DSO Kutnohorský venkov pro r.2016 od 18.11.15 do 15.12.15
dokument

  Pozvánka na zasedání zastupitelstva 25.listopadu od 18.11.15 do 27.11.15
dokument

  Kotlíkové dotace a informační schůzka k nim od 13.11.15 do 30.12.15
dokument oznámení, dokument informace: 18.11. v MŠ

  Územní plán: opakované veřejné projednání od 10.11.15 do 15.12.15

dokument   Oznámení o vystavení upraveného návrhu Územního plánu Miskovice a

1. opakovaném veřejném projednání dne 15.12.2015 v budově MŠ v Miskovicích.


  Oznámení o dokončení obnovy kat. mapy v Mezholezích od 21.10.15 do 03.01.16
dokument   oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu,  nová dig.mapa k.ú.Mezholezy k nahlédnutí 23.11.-4.12.2015

  Ze zasedání zastupitelstva 24.září od 01.10.15 do 15.11.15
dokument usnesení, dokument diskuse.

  Žádost ČEZ o odstranění stromů a porostů kolem el.vedení od 18.09.15 do 02.12.15

dokument 


  Změna katastrální mapy na digitální v Mezholezích od 15.09.15 do 02.12.15
dokument   revize katastrálního operátu,  15.9.-21.9.2015

  Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu od 11.09.15 do 08.11.15
dokument v pátek 6.listopadu

  Odstávka elektřiny 23.a 24. září od 04.09.15 do 26.09.15
 23.9. v obcích: dokument Miskovice, Hořany, Přítoky,   dokument Přítoky-Záviska

24.9.: dokument  Miskovice,   dokument zahrádky Bylanka


  Elektronická dražba (Přítoky čp.36) od 30.08.15 do 04.10.15
dokument   dne 1.10.15,

  Změna č.42 Územního plánu města Kutné Hory od 20.08.15 do 03.10.15
dokument   1.10.15:  Veřejné projednání návrhu Změny č.42

  Vyhláška OŽP Kutná Hora od 17.08.15 do 31.09.15

 zákaz používání povrchových vod pro zalévání, mytí aut, atd., platí pro celé území ORP Kutná Hora.

dokument  1.str   dokument  2.str  dokument  3.str   dokument  4.str, 


  Odstávka elektřiny v Mezholezích 11.srpna od 03.08.15 do 13.08.15

dokument  7,30-15,00hod.


  Vyhlášení období dlouhotrvajícího sucha od 03.08.15 do 17.08.15
dokument  - dopis/vyhlášení,     dokument  - Nařízení 2010/04,

  Pracovní doba OÚ Miskovice v době letních prázdnin od 10.07.15 do 02.09.15
Po    8:00 – 12:00    13:00 – 17:00
Út    8:00 – 12:00
St    8:00 – 12:00    13:00 – 17:00
Čt    8:00 – 12:00
Pá    8:00 – 12:00

  Usnesení ze zasedání zastupitelstva 17.června od 19.06.15 do 03.09.15

dokument 


  Závěrečný účet hospodaření Obce Miskovice za r.2014 od 12.06.15 do 26.08.15

dokument   dokument   dokument   dokument  


  Pozvánka na zasedání zastupitelstva 17.června od 10.06.15 do 24.06.15

dokument  od 18,00 hod. v Hasičské zbrojnici v Miskovicích.


  Audit hospodaření obce Miskovice za rok 2014 od 03.06.15 do 17.06.15

Zpráva nezávislého auditora  dokument 


  Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizace od 01.06.15 do 15.09.15

- aktualizovaný seznam vlastníků nedostatečně určených v Katastru nemovitostí

  dokument   seznam vlastníků,     dokument   průvodní dopis


  DSO Kutnohorský venkov: hospodaření za r.2014 od 19.05.15 do 02.10.15

dokument zpráva o přezkumu hospodaření,      dokument závěrečný účet,  dokument výkaz zisků a ztrát,  dokument rozvaha,  dokument příloha,  dokument analytická rozvaha,   dokument výkaz Fin2-12M.

Valná hromada DSO  bude 10.6.2015 v 13:30 na Obecním úřadě v Černínech


  Sběrné místo na bioodpad od 13.05.15 do 27.05.15
dokument info,   dokument plánek 

  Připojení na kanalizaci / Přítoky, Bylany od 06.05.15 do 20.07.15
dokument  Informace ohledně připojení k obecní kanalizaci.

  Vodos Kolín poslal vyúčtování vodného za r. 2014 od 05.05.15 do 19.09.15
dokument    

  Usnesení ze zasedání zastupitelstva 22. dubna od 30.04.15 do 14.05.15
dokument  

  Připojení na kanalizaci / Přítoky, Bylany od 30.04.15 do 17.05.15
Vážení občané,
od 4.5. 2015 je možné zahájit připojování na kanalizační řád, návod jak postupovat (po obdržení od firmy VODOS Kolín) bude zveřejněn na webu a dán do pošt. schránek. Pokud Vám bude připojení provádět firma, měla by Vám předat protokol, vhodné by bylo pořídit i fotodokumentaci připojení. Podrobnosti a potřebné kontakty budou následovat v další informaci.
Marek Holinka, starosta obce

  Nábor Policie ČR od 29.04.15 do 15.06.15

dokument 


  Připojení na kanalizaci / Přítoky, Bylany od 29.04.15 do 17.05.15
Prosím občany Přítoky a Bylan, aby vyčkali s připojením na kanalizaci dle pokynů, které zveřejníme na webu obce, letákem do schránky a místním rozhlasem. Čekáme na kolaudační rozhodnutí, které bude vydáno v průběhu příštích několika dnů. Od té doby bude možné a žádoucí připojit se na kanalizaci.
Děkuji za pochopení.        Marek Holinka,  starosta obce

  oznámení o záměru prodeje od 28.04.15 do 20.05.15

dokument části pozemku 1080/1 v kat.ú.Bylany -Velký rybník


  žádost Povodí Labe k čištění vodních toků pod Vysokou od 23.04.15 do 15.05.15

dokument OŽP Kutná Hora oznamuje zahájení řízení k vydání stanoviska


  Pozvánka na zasedání zastupitelstva 22.dubna od 17.04.15 do 01.05.15

dokument  od 18,30 hod. v miskovické sokolovně.


  Odstávka elektřiny 27.dubna od 13.04.15 do 30.04.15

dokument  pro Miskovice, Hořany, Přítoky, 7,30-16,30hod.


  Pravidla přidělování financí obč.sdružením a zájmovým spolkům od 31.03.15 do 14.12.16

dokument pravidla,      dokument žádost o příspěvek


  Nařízení St.veterinární správy k tularémii zajíců od 27.03.15 do 10.06.15

dokument  pro k.ú. Červ.Pečky, Hořany, Opatovice


  Záměr prodeje částí pozemku od 09.03.15 do 23.06.15

dokument   části pozemku 1080/1 v k.ú. Bylany - Velký rybník.   Termín: 20.4.15


  Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových od 09.03.15 do 23.03.15

neznámí vlastníci v katastru nemovitostí:

dokument   průvodní dopis ,  dokument   tabulka


  Usnesení ze zasedání zastupitelstva 25.února od 05.03.15 do 19.06.15
dokument  

  Obec Libenice: „Výzva uživatelům hrobových míst“ od 19.02.15 do 25.01.16
dokument     do konce r.2015 nutno uzavřít písemnou smlouvu !

  Pozvánka na zasedání zastupitelstva od 19.02.15 do 05.03.15
dokument     ve středu 25.února od 18 hodin v SOKOLOVNĚ v Miskovicích

  Pozvánka na zasedání zastupitelstva od 17.02.15 do 28.02.15
dokument     ve středu 25.února od 18 hodin v SOKOLOVNĚ v Miskovicích

  Miskovice, Hořany, Přítoky: přerušení elektřiny od 15.02.15 do 01.03.15

dokument    informace ČEZu o přerušení dodávky el. ve čtvrtek 26.2. 8-16h. v Miskovicích, Hořanech (celé obce), v Přítokách (část).


  Zrušení exekuce č.j.120 EX 16325/13-65 od 03.02.15 do 17.02.15
která měla být provedena 11.2.15.
   dokument   průvodní dopis,       dokument   usnesení.

  oznámení Katastrálního úřadu od 02.02.15 do 31.08.15
dokument    o dokončení obnovy kat.operátu a jeho vyložení k nahlédnutí.

  Bylany Zahrádky, přerušení elektřiny 6.2. od 16.01.15 do 10.02.15

dokument    informace ČEZu o přerušení dodávky el. v Bylanech - v zahrádkách

6.2.    8-11,30h.


  oznámení koncepce Národní plán povodí Labe od 06.01.15 do 20.03.15
dokument    MŽP informuje o zahájení  zjišťovacího řízení ke koncepci "Národního plánu Povodí Labe".

  Technické podmínky připojení vodovodu a kanalizace od 27.11.14 do 31.12.15
dokument     společnost VHS Vrchlice-Maleč vydala aktualizované technické podmínky pro vodovodní a kanalizační přípojky, platnost od 1.12.2014.

  Informace o ceně vodného společnosti VHS Vrchlice-Maleč od 26.11.14 do 31.12.15
dokument     cena od 1.1.2015

  Uzavírka silnice Přítoky-Bylany v prosinci 2014 od 26.11.14 do 10.01.15
   dokument  žádost o vyjádření k uzavírce,     dokument  situační plánek a trasa objížďky.     

  Návrh rozpočtu obce na r. 2015 od 11.11.14 do 31.01.15
   dokument     podle paragrafů,       dokument   položkově

  Stěhuji se: co mám dělat od 09.10.14 do 31.12.15
dokument     Správa základních registrů informuje, co mám dělat, když změním adresu trvalého pobytu.

  VHS Vrchlice-Maleč zveřejnil povinné informace dle par.36 od 06.08.14 do 20.08.15

dokument   - informační dopis,  dokument  - reklamační řád, dokument - technické podmínky pro přípojky vodovodu nebo kanalizace,  dokument - obchodní podmínky, dokument - pravidla fakturace, dokument - členění položek při výpočtu. 


  Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových od 28.07.14 do 15.12.15
- agenda neznámých vlastníků, stav k 1.7.2014 
   dokument    seznam vlastníků,       dokument   průvodní dopis

  Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva od 01.04.14 do 15.12.15
- zveřejnění seznamu vlastníků nedostatečně určených v Katastru nemovitostí
dokument   výzva     dokument   podrobná informace     dokument   seznam vlastníků
    dokument   průvodní dopis

poslední aktualizace: 29.12.