OÚ Miskovice: úřední deska / archivní záznamy z roku 2016


Počet záznamů: 54
  Usnesení ze zasedání zastupitelstva 21. prosince od 22.12.16 do 15.01.17

návrh -usnesení, 

Vyhlášky pro r. 2017:  návrh  -vyhláška o odpadech, návrh  -vyhláška o bioodpadu, návrh  -vyhláška o poplatku ze psů


  Pozvánka na zasedání zastupitelstva 21. prosince od 14.12.16 do 28.12.16
návrh 

  VHS oznamuje cenu vody na rok 2017 od 13.12.16 do 27.01.17

  Státní veterinární správa informuje o ptačí chřipce od 01.12.16 do 31.01.17

dokument informace pro veřejnost,      dokument  informace pro drobné chovatele 


  Záměr pronájmu od 29.11.16 do 22.12.16
  záměr pronájmu obecniho majetku - p.č.1052 a 1054 v k.ú.Bylany.

  Návrh rozpočtu obce na r.2017 od 28.11.16 do 12.12.16
návrh   návrh

  Sdružení obcí Kutnohorský venkov Návrh rozpočtu na r.2017 od 28.11.16 do 19.12.16
návrh   návrh

  Pozvánka na zasedání zastupitelstva 23. listopadu od 16.11.16 do 30.11.16

dokument  od 18,00 hod. v MŠ v Miskovicích.


  Záměr směny obecního majetku od 07.11.16 do 25.11.16

  v Přítoce .


  Vyhláška MŽP o kormoránovi od 20.10.16 do 25.11.16
- vyhláška,     - návrh opatření

  Usnesení ze zasedání zastupitelstva 21.9. od 03.10.16 do 17.10.16
dokument 

  Záměr pronájmu od 03.10.16 do 22.10.16
  Zamer pronajmu obecniho majetku - louka p.č.840 v k.ú.Bylany.

  Záměr pronájmu od 03.10.16 do 22.10.16
  Zamer pronajmu obecniho majetku - prodejna a byt v čp. 63 Miskovice.

  Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu 1.listopadu od 27.09.16 do 05.11.16
  svoz nebezpečného odpadu v úterý 1.11., odvoz kontejnerů ve čtvrtek 3.11., informace o zimním vyvážení popelnic.

  Volby 2016 od 20.09.16 do 30.10.16
  Oznámení o době a místě konání voleb.

  Oznámení od 18.09.16 do 30.09.16

Paní Irena Bauerová  má na OÚ Miskovice uloženu poštu.

B. Koryntová- evidence obyvatel


  Agenda neznámých vlastníků v katastru nemovitostí od 18.09.16 do 10.10.16
průvodní dopis,     seznam -tabulka 

  Pozvánka na zasedání zastupitelstva 21.září od 14.09.16 do 28.09.16
 

  Záměr prodeje -prodejna od 05.09.16 do 20.09.16
  Zamer pronajmu obecniho majetku - prodejna Miskovice. -

  Volby 2016 od 23.08.16 do 31.10.16
  Informace o počtu a sílech volebních okrsků.

  Usnesení z mimořádného zasedání zastupitelstva 27. července od 29.07.16 do 12.08.16
dokument 

  Hořany: návrh na místní úpravu provozu od 27.07.16 do 30.08.16
dokument 

  Pozvánka na mimořádné zasedání zastupitelstva 27. července od 15.07.16 do 29.07.16

dokument  od 17,00 hod. na Obecním úřadě v Miskovicích.


  Miskovice čp.28 /vodovod.přípojka: úprava provozu v červenci od 14.07.16 do 05.08.16
dokument 

  Usnesení ze zasedání zastupitelstva 22. června od 29.06.16 do 13.09.16
dokument 

  ČEZ odstávka elektřiny 13.července v Bylanech od 27.06.16 do 15.07.16
dokument  v Bylanech  7,30-14,30h.

  Pozvánka na zasedání zastupitelstva 22. června od 14.06.16 do 28.06.16

dokument  od 18,00 hod. v MŠ v Miskovicích.


  El. dražba nemovitostí (Hořany čp.1) dne 19.7. od 10.06.16 do 20.07.16
dokument  - průvodní dopis,   dokument -dražební vyhláška (1), dokument -dražební vyhláška (2),

  Hospodaření DSO Kutnohorský venkov r. 2015 od 24.05.16 do 30.06.16

dokument  návrh záv.účtu,   dokument - zpráva o auditu,  dokument  -financování, dokument - rozvaha dokument výkaz ZZ,  dokument  -příloha.

Dokumenty bude schvalovat Valná hromada DSO, která se bude konat 23.června ve 14h. v Malešově.


  Zpráva auditora o hospodaření obce v r. 2015 od 20.05.16 do 03.07.16
dokument 

  Usnesení ze zasedání zastupitelstva 27. dubna od 06.05.16 do 20.07.16
dokument 

  Vyhláška Finančního úřadu Kutná Hora od 29.04.16 do 13.06.16

dokument   zpřístupnění hromadných předpisných seznamů k dani z nemovitostí.


  Zrušení vyhlášky OŽP Kutná Hora od 25.04.16 do 09.06.16

dokument   o zákazu používání povrchových vod pro zalévání, mytí aut, atd., platné od srpna 2015.


  Pozvánka na zasedání zastupitelstva 27. dubna od 20.04.16 do 04.05.16

dokument  od 18,00 hod. v MŠ v Miskovicích.


  ČEZ odstávka elektřiny 7. a 11. dubna od 29.03.16 do 12.04.16

dokument  7.dubna v části Přítok  7,30-16,30h.,

11.dubna: Miskovice (celé), Hořany (celé), Přítoky (TS náves).


  ČEZ odstávka elektřiny 4. dubna od 21.03.16 do 05.04.16
dokument  v Přítokách  7,30-15,30h.

  Zápis dětí do MŠ Miskovice od 15.03.16 do 29.03.16

O Z N Á M E N Í

Zápis dětí do  MATEŘSKÉ ŠKOLY v Miskovicích na školní rok 2016/2017:

22.března 2015:  10,30 - 11,00 hod   a   15,30 – 16, 00 hod.

Rodiče si mohou vyzvednout přihlášky v MŠ Miskovice u ředitelky Jitky Šteflové


  Obch.podmínky VHS Vrchlice-Maleč od 08.03.16 do 22.05.16

dokument   Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod.

dokument   průvodní dopis.


  Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizace k 1.2.16 od 02.03.16 do 16.06.16

- aktualizovaný seznam vlastníků nedostatečně určených v Katastru nemovitostí

  dokument   seznam vlastníků,     dokument   průvodní dopis


  Vydává se nový územní plán od 01.03.16 do 15.12.16

dokument  Vyhláška - Oznámení o vydání  Územního plánu Obce Miskovice. Kompletní dokumentace je k dispozici na Obecním úřadě v Miskovicích.

Vybrané dokumenty:

dokument  - Hlavní výkres,   dokument - Koordinační výkres,  dokument - Opatření obecné povahy,  dokument - Výroková část.


  Usnesení ze zasedání zastupitelstva 24. února od 26.02.16 do 11.05.16
dokument 

  Pozvánka na zasedání zastupitelstva 24. února od 16.02.16 do 27.02.16

dokument  od 18,00 hod. v MŠ v Miskovicích.


  ČEZ odstávka elektřiny 26. února od 16.02.16 do 01.03.16
dokument  v Miskovicích, Přítokách a Bylanech  7,30-15,30h.

  Vyhláška o Návrhu zprávy ZÚR Stč.kraje 2012-2016 od 01.02.16 do 22.02.16
dokument  Odbor region.rozvoje kraj.úřadu vydal veřejnou vyhlášku o Návrhu zprávy o uplatňování  Zásad  územního  rozvoje  Středočeského  kraje v období 2012-2016.

  Poplatky za odpad a za psy v r.2016 od 28.01.16 do 11.02.16
dokument   

  Zápis do ZŠ Suchdol od 06.01.16 do 25.01.16
dokument  18. a 25. ledna

  VODOS oznámil cenu vodného na r.2016 od 04.01.16 do 18.03.16
dokument   

  Pozvánka na mimořádné zasedání zastupitelstva 11. ledna od 04.01.16 do 18.01.16

dokument  od 16,00 hod. na obecním úřadě v Miskovicích.


  Oznámení o platnosti nové kat. mapy v Mezholezích od 29.12.15 do 12.02.16
dokument   oznámení o platnosti katastrálního operátu,  nová dig.mapa k.ú.Mezholezy

  Usnesení a další dokumenty schválené na zasedání ZO 16.prosince od 22.12.15 do 25.01.16
dokument   usnesení,  dokument   Vyhl.č.1 o odpadech na r.2016, dokument   Vyhl.č.2 o bioodpadu, dokument   Vyhl.č.3 o poplatku ze psů, dokument Cena vodného a stočného (VODOS Kolín) na r.2016,

  VHS Vrchlice-Maleč stanovila vodné na r.2016 od 10.12.15 do 24.02.16
dokument   

  Oznámení o dokončení obnovy kat. mapy v Mezholezích od 21.10.15 do 03.01.16
dokument   oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu,  nová dig.mapa k.ú.Mezholezy k nahlédnutí 23.11.-4.12.2015

  Pravidla přidělování financí obč.sdružením a zájmovým spolkům od 31.03.15 do 14.12.16

dokument pravidla,      dokument žádost o příspěvek


  Obec Libenice: „Výzva uživatelům hrobových míst“ od 19.02.15 do 25.01.16
dokument     do konce r.2015 nutno uzavřít písemnou smlouvu !

poslední aktualizace: 22.12.