Obecní úřad v Miskovicích

 

 

Žádost

o přidělení čísla popisného

 

 

Jmenovaný (jméno a příjmení) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Bydliště: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Rodné číslo:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

žádá o přidělení čísla popisného na novostavbu  rodinného domu - rekreační chaty.

 

Dům - rekreační chata je postaven(a) na stavební parcele č.:    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Katastrální území:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

K žádosti přikládám: 

 

Stavební povolení vydané Stavebním úřadem MěÚ Kutná Hora  ze dne  . . . . . . . . . . . . . . .

 

vydané pod č.j.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Kolaudační rozhodnutí stavby domu - rekreační chaty ze dne  . . . . . . . . . . . . . . .

 

vydané pod č.j.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

V Miskovicích dne:  . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Podpis žadatele:    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .