Obecní úřad Miskovice: úřední deska


starosta:Mgr. Marek Holinka místostarosta:Petr Brant
adresa:č.p. 26,  285 01   Miskovice hospodářka:Božena Koryntová
úřední hodiny:Po, St : 8.00-12.00 , 13.00-17.00 hod.
Čt, Pá - pouze po předchozí domluvě !
telefon:327 515 322
e-mail: oumiskovice@cmail.cz  (též adresa pro e-podatelnu dle zák.106/1999 Sb.)

Archiv článků:   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017  
Počet platných záznamů: 10

  Záměr pronájmu pozemku v Přítokách od 16.10. do 04.11.17
dokument Zamer153.pdf   

  Závěrečný účet Sdružení obcí Kutnohorský venkov od 11.10. do 26.11.17
dokument ZavUcet2016SOKV.pdf   za rok 2016.

  Chodníky v Hořanech od 04.10. do 10.11.17
dokument  Veřejná vyhláška:  Zahájení územního řízení.

  VOLBY 2017: oznámení o době a místě konání voleb do PS PČR od 25.09. do 29.10.17

  dokument  

 


  ČEZ upozornění od 19.09. do 31.12.17
dokument  k odvětvení a ořezu porostů kolem el.vedení.

  Seznam nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí od 12.09. do 18.12.17
dokumentdokument   tabulka ve formátu XLS, html

  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace od 04.09. do 26.12.17
dokumentdokument   pro spolek Občanské sdružení Bylany.

  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace od 29.06. do 13.05.18
dokument   pro FK Miskovice.

  Osvědčení EKO-KOM od 19.06. do 31.12.17
dokument  Osvědčení o úspoře emisí za r. 2016.

  Poplatky v r. 2017 od 23.02. do 09.03.18

Poplatek za odpad činí 500,-Kč :   
trvale žijící občan,   
neobydlený byt a dům vhodný k trvalému bydlení,   
chata a chalupa
Poplatek lze zaplatit - přímo do pokladny OÚ Miskovice.....pondělí a středa 8-12...13-17hod.
- převodem na BÚ OÚ Miskovice-443499349/0800
Sestavení variabilního symbolu - důležité pro určení plátce - na příkladu je použité čp.255
Miskovice.........1+čp+1337...........např. 12551337
Přítoky..............2+čp+1337..........např. 22551337
Bylany...............3+čp+1337..........např. 32551337
Hořany..............4+čp+1337...........např. 42551337
Mezholezy.........5+čp+1337..........např. 52551337
Velký Rybník.....6+če+1337...........např. 62551337
Osvobozeni od poplatku jsou děti narozené v roce 2017, občané žijící trvale v zahraničí-dokládá poplatník, občané pobývající celoročně v nápravném zařízení.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Poplatek vyšší než 1000,- Kč lze rozdělit na několik splátek. Do 31.3.2017 musí být zaplaceno 1000,- Kč a do 30.6.2017 musí být zaplacen zbytek. I v letošním roce budeme lepit známky na popelnice. Jejich distribuce bude stejná jako v roce 2016.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Poplatek za psa činí:
První pes................50,-Kč
Druhý a další........100,-Kč
Poplatek lze platit stejně jako poplatek za odpad, pouze ve variabilní symbolu nahradíme poslední dvojčíslí 37 číslem 41/12551341/
nebo zaplatit přímo s poplatkem za odpad - jednou částkou pod VS odpadů.


poslední aktualizace: 16.10.

Vzory formulářů:
  ( Kliknutím na odkaz "doc" nebo "pdf" se formulář otevře v novém okně. Pro stažení použijte Pravé tlačítko myši a volbu "Uložit cíl..." )
Přihlašovací lístek k trvalému pobytu: pdf
Žádost o přidělení čísla popisného:   doc
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les (dle § 8, odst. 3, vyhl. MŽP č. 395/1992 Sb.):   doc