Obecní úřad Miskovice: úřední deska


starosta:Mgr. Marek Holinka místostarosta:Petr Brant
adresa:č.p. 26,  285 01   Miskovice hospodářka:Božena Koryntová
úřední hodiny:Po, St : 8.00-12.00 , 13.00-17.00 hod.
Čt, Pá - pouze po předchozí domluvě !
telefon:327 515 322
e-mail: oumiskovice@cmail.cz  (též adresa pro e-podatelnu dle zák.106/1999 Sb.)

Archiv článků:   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017  
Počet platných záznamů: 6

  Zpráva o přezkumu hospodaření Obce Miskovice za rok 2017 od 11.06. do 26.06.18
dokument Prezkum_hospodareni_2017.pdf   

  Technické požadavky pro napojení na kanal. a vodovodní řád od 01.06. do 30.06.18
dokument VHS2.pdf   Úprava se týká umístění vodoměrů, požadavků na vodoměrnou šachtu a materiál vodovodních přípojek.

  UZAVÍRKA polní cesta Bylany - 14.5. - 30.6. 2018 od 04.05. do 30.06.18
dokument Polni_cesta_Bylany.pdf   

  Katastr nemovitostí - opravy od 13.03. do 30.06.18
dokument katastr.pdf   

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)

- §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon


  Miskovice, Přítoky, Bylany, Mezholezy - vodné, stočné 2018 od 03.01. do 31.12.18
dokument Vodne_2018_Miskovice.pdf   

  DSO Kutnohorský venkov od 09.11. do 31.12.19
dokument DSOKHvenkov.pdf   Veškeré povinně zveřejňované informace ke Sdružení obcí kutnohorský venkov najdete na web. stránkách obce Křesetice www.kresetice.cz v sekci Kutnohorský venkov.

poslední aktualizace: 11.06.

Vzory formulářů:
  ( Kliknutím na odkaz "doc" nebo "pdf" se formulář otevře v novém okně. Pro stažení použijte Pravé tlačítko myši a volbu "Uložit cíl..." )
Přihlašovací lístek k trvalému pobytu: pdf
Žádost o přidělení čísla popisného:   doc
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les (dle § 8, odst. 3, vyhl. MŽP č. 395/1992 Sb.):   doc