Historie:      Miskovic    Přítok   Bylan   Hořan    Mezholez       použité prameny

v textu "Historie..." byly použity údaje z těchto pramenů:

A. Sedláček - Místopisný slovník historický království českého, r. 1902
Ant.J. Zavadil - Kutnohorsko slovem i obrazem, r. 1912
B. Soudský - Bylany, osada nejstarších zemědělců z mladší doby kamenné, r. 1966
I. Pavlů - Sborník oblastního muzea v Kutné Hoře,
řada A - historická: Halštatský objekt v Hořanech
Jiří Hrala - Malý labyrint archeologie
Josef Janeček, Jiří Louda - České erby
Jan Halada - Lexikon české šlechty
Jiří Hrala - Malý lexikon archeologie
souhrnná bibliografie - výběr proveden v r. 1984
  - Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, východní Čechy
- Ottův slovník naučný
ČSÚ - Sčítání lidu, domů a bytů 2001 - Okres Kutná Hora
  Kronika Obce Miskovice
  Městské muzeum Kutná Hora
  Okresní archiv Kutná Hora