Spolky a sdružení :

Občanské sdružení Dítě a kůň - sdružení pro hipoterapii

Občanské sdružení Dítě a kůň vzniklo v roce 1994 s posláním uvést v život myšlenku kvalitní hipoterapie pro handicapované děti a jezdeckého sportu pro děti zdravé. Organizace byla jako první v této oblasti podpořena Nadací Charty 77 a v rámci programu Phare. Budované hipocentrum v Miskovicích u Kutné Hory je koncipováno jako integrované dle zahraničních vzorů a zastřešuje programy humanitní, sportovní, ekologické. V roce 2003 a 2005 byla hipoterapie zpracována do projektu Koníček pro radost a zdraví. Projekt je financován ze sbírkového projektu 'Pomozte dětem!'.
Všechny podrobné informace jsou na vlastních stránkách www.diteakun.cz