Územní plán: 

Počet platných záznamů: 1
  Vydává se nový územní plán 01.03. - 15.12.16
posl.změna: 25.03.

dokument  Vyhláška - Oznámení o vydání  Územního plánu Obce Miskovice. Kompletní dokumentace je k dispozici na Obecním úřadě v Miskovicích.

Vybrané dokumenty:

dokument  - Hlavní výkres,   dokument - Koordinační výkres,  dokument - Opatření obecné povahy,  dokument - Výroková část.

 

 
poslední aktualizace: 25.03.