Usnesení zastupitelstva obce Miskovice z veřejného zasedání,

konaného dne 19.12.2005

 

 

1)    ZO vzalo na vědomí:

      -    informaci o plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

  

 

2)    ZO schvaluje nadpoloviční většinou :

 

-     S  32-05- zápis se zasedání ZO dne 28. 11. 2005,

-         S 33-05- rozpočet obce Miskovice s projednanou připomínkou ve výši výdajů i příjmů 8,089.800,- Kč,

-         S 34-05- rozpočet Sdružení obcí Kutnohorský venkov ve výši výdajů i příjmů 37.500,- Kč,

-         S 35-05- postup záměru bytové zástavby v Hořanech, kdy rada obce vyhodnotí stanoviska občanů Hořan a v případě převažujícího kladného stanoviska ZO pověřuje radu obce k dalšímu jednání ve věci souhlasu se zástavbou,

-         S 36-05-  návrh odkoupit od p. Vl. Moravce z Hořan pozemky č. 45/7 o výměře 267 m2 a č. 120/4 o výměře 47 m2 v k.ú. Hořany za odhadní cenu,

-         S 37-05-  směnu částí pozemků č. 199/7 a 199/4 o výměře 10 m2 v k.ú. Bylany s p. Ing. Josefem Hlavatým,

-         S 38-05- přistoupení mikroregionu Sdružení obcí Kutnohorský venkov do Místní akční skupiny mikroregionů Zbraslavického a Zručského.

-         S 39-05- prodloužení termínu pro vyžádání stanoviska dopravního inspektorátu (úkol U-24-05  ze zasedání ZO dne 28.11.2005) do 31.1.2006.

 

 

3)    ZO ukládá  :

 

-          U 28-05- starostovi zjistit stav zajištění dopravní obslužnosti do Bylan (ranní spoj).

                        Termín :   do konce roku 2005

-          U 29-05- starostovi zpracovat námitku odboru životního prostředí Krajského úřadu pro porušení významného krajinného prvku Vysoká (obcí Suchdolem) plánovanou výstavbou třetího vysílače.

                                                                             Termín :  15.1.2006

 

 

 

                        Zapsal :   Ing. Břetislav Táborský

 

 

 

 

                  ..............................................................                                 .....................................                                  

            Ověřovatelé: Pavel Němeček, Jaroslav Mikyna                         starosta:  Josef Dytrych