Usnesení zastupitelstva obce Miskovice z veřejného zasedání konaného dne 30. ledna 2008 v restauraci v Miskovicích
  1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:  1. Zastupitelstvo obce schvaluje:
3) Zastupitelstvo obce ukládá :

Zapsal: Ing. P. Václ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ověřovatelé: E. Hoyerová, JUDr. M. Kuljaček                 starosta: Ing. A. Štefl