Usnesení zastupitelstva obce Miskovice z veřejného zasedání

konaného dne 19. března 2008 v restauraci v Miskovicích
  1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
  1. Zastupitelstvo obce schvaluje:


- S05-08 prodej pozemku č.29/1 díl a o výměře 215 m2 v k.ú. Přítoky panu Mastného za cenu 65,- Kč/m2,

Přítoky - p. Turek,

Mezholezy - p. Dušek ml.,

Hořany - p. Dytrych,

Bylany - ing. Václ,

Miskovice - pí. Hoyerová,3) Zastupitelstvo obce neschvaluje :


- N01-08 prodej pozemku č.153/1 v k.ú. Přítoky. Odročuje se na příští zasedání ZO.4) Zastupitelstvo obce zamítá :
3) Zastupitelstvo obce ukládá :
Zapsal: 19.3.08 Ing. P. Václ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ověřovatelé: Mgr E. Podoláková, J.Dytrych starosta: Ing. A. Štefl