Usnesení zastupitelstva obce Miskovice z veřejného zasedání

konaného dne 17. prosince 2008 v hasičské klubovně v Miskovicích

 

 

 

1)      Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

-            cenu vodného na rok 2009 pro Hořany: pevná složka + 32,47 Kč/m3, cenu pro Miskovice, Přítoky a Mezholezy: 26,92 Kč/m3,

-            navýšení cen za odvoz odpadů : o 100,- Kč/tunu u komunálního, o 300,- Kč/tunu nebezpečného odpadu,

-            termíny zasedání zastupitelstva v roce 2009: 11.2., 15.4., 17.6., 16.9., 11.11., 16.12..

 

 

2)      Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

- S44-08  změnu katastrální hranice mezi Miskovicemi a Mezholezy dle „Návrhu změny katastrální hranice v rámci obce Miskovice“,

- S45-08  Plán financování a realizace obnovy vodovodu pro obec Miskovice-Přítoky-Mezholezy na období 2009-2018,

- S46-08  úpravu rozpočtu obce na rok 2008,

- S47-08  rozpočet obce na rok 2009,

- S48-08  prodej pozemku č.452/2 o výměře 907 m2 v k.ú. Hořany p.Němečkovi za cenu 25,- Kč/m2,

- S49-08 prodej pozemku č.454/5 o výměře 19 m2 v k.ú. Hořany manželům Trejba- lovým za cenu 65 Kč/m2,

- S50-08 pro plánovanou trasu kanalizace: návrh ceny na zřízení věcného břemene majitelům pozemků na 10,- Kč/bm trasy,

- S51-08 zřízení vkladového účtu u České spořitelny s vkladem 1,5 mil.Kč na 1 rok.

 

 

 

 

 

      Zapsal:  17.12.08   Ing. P. Václ

 

 

 

             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     ověřovatelé:  E. Hoyerová, P. Němeček                                starosta: Ing. A. Štefl