Usnesení zastupitelstva obce Miskovice z mimořádného veřejného zasedání

konaného dne 4. března 2009 v hasičské zbrojnici v Miskovicích

 

 

 

 

 

 

 

 

1)      Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

- S10-09 Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt '' E- Government v obcích - Czech POINT'' v rámci výzvy 02

-  S11-09  Smlouvu mezi Obcí Miskovice a Městem Kutná Hora o poskytnutí služeb Technického centra,Vzdělávacího centra a Administrativního centra souvisejícími s projekty eGovernmentu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Zapsal:  4.3.09   Ing. P. Václ

 

 

 

             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     ověřovatelé:  P. Brant , E.Hoyerová                                        starosta: Ing. A. Štefl