Usnesení zastupitelstva obce Miskovice z veřejného ustavujícího zasedání,  konaného dne 10. 11. 2010 v Miskovicích

 

 

 

1)      Zastupitelstvo obce volí:

 

-           starostu obce Ing. Antonína Štefla,

-           místostarostku obce Evu Hoyerovou,

-           Radu obce ve složení: Ing. Antonín Štefl, Eva Hoyerová, Ing. Petr Václ, Pavel Turek a Jiří Dušek,

-           Kontrolní výbor ve složení: Petr Brant (předseda), Karel Míšek DiS., Mgr. Marek Holinka,

-           Finanční výbor ve složení: Ing. Petr Václ (předseda), Michal Karban, Jiřina Procházková,

 

 

2)      Zastupitelstvo schvaluje:

 

-           termín následujícího zasedání 24.listopadu 2010,

 

 

 

 

     Zapsal:  Ing. P. Václ

 

            

 

          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                            . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   ověřovatelé: Mgr. P. Němeček, P. Turek                                      starosta: Ing. A. Štefl