Usnesení zastupitelstva obce Miskovice z veřejného zasedání

konaného dne 13. dubna 2011 v hasičské klubovně v Miskovicích

 

 

1)      Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

-   zprávu o finanční kontrole DSO Kutnohorský venkov,

 

 

2)      Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

S07-11:  záměr prodeje pozemku p.č. 374/2 v k.ú. Miskovice,

S08-11:  záměr prodeje pozemku p.č. 454/8 v k.ú. Hořany,

S09-11:  Radu obce Miskovice k výběru stavebního dozoru na kanalizaci,

S10-11:  vydání Změny č.3 Územního plánu Obce Miskovice,

S11-11:  zadání Změny č.5 Územního plánu Obce Miskovice,

S12-11:  zadání studie Změny č.6 Územního plánu Obce Miskovice,

S13-11:  zahájení realizace bezdrátového rozhlasu firmou Tewiko systems, s.r.o.

S14-11:  vyčlenění 35.000,- Kč na hřiště v obci Přítoky-Záviska,

S15-11:  úpravu rozpočtu podle přílohy,

S16-11:  zvýšení ceny dárkového balíčku pro seniory-jubilanty na 200,- Kč,

 

 

 

3)     Zastupitelstvo obce ukládá:

 

U02-11:  starostovi obce projednat se starostou města Kutná Hora realizaci veřejného osvětlení Bylany-Kutná Hora

U03-11:  starostovi obce zjistit záměr terénních úprav na pozemku p.Dr.Šamánka v Bylanech –Na Obci.

 

 

 

      Zapsal:  13.4.11     Ing. P. Václ

 

 

 

             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                             . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     ověřovatelé:    P. Turek, J.Dušek                                               starosta: Ing. Antonín Štefl