Zajímavá místa v katastru obce Miskovice:

Miskovice kopec Vysoká (významný krajinný prvek)
popis a foto: rozhledna   foto - zřícenina kaple  historie   rytina z r.1715
Miskovice a okolí Miskovický kras - krasové a pseudokrasové jevy (významné krajinné prvky: jeskyně, pseudozávrty)
Mezholezy Mezholezský lom (významný krajinný prvek)
Bylany Struskové odvaly Markovičky   (významný krajinný prvek)
Územím obce prochází kutnohorská naučná "Stříbrná stezka" , viz také jiný odkaz
Bylany Informační tabule o archeologickém výzkumu v obci se nachází u výzkumné základny Archeologického ústavu AV ČR.
Výzkumu v Bylanech jsou věnovány zajímavé internetové stránky Archeologického ústavu AV ČR, pracoviště Kutná Hora.
Bylany Velký rybník - koupání, skály (horolezecký terén)    foto
HořanyRybníček u Hořan (chráněné území)   foto