Oficiální výsledky komunálních voleb v r.2014

Zastupitelstvo obce Miskovice na období 11. 2014 - 10. 2018

Dne 4. 11. 2014 nové zastupitelstvo na veřejném zasedání v Miskovicích zvolilo funkcionáře a členy výborů a komisí obce:
 
Starosta- Mgr. Marek Holinka z Hořan
Místostarosta - Petr Brant z Miskovic
 
Členové rady obce - Karel Míšek, DiS z Přítoky
- Ing. František Pospíšil z Mezholez
- Mgr. Josef Šimůnek z Bylan
 
Zastupitelé obce - Ing. Tomáš Benada z Bylan
- Vojtěch Fikar z Přítoky
- Robert Hoyer z Miskovic
- Ing. Jiří Kejval z Bylan
- Ing. Radim Kotrba, Ph.D. z Miskovic
- Martin Kozák z Miskovic
- Mgr. Tomáš Krumphanzl z Bylan
- PhDr. Petr Němeček, Ph.D. z Hořan
- Dagmar Strbíková z Miskovic
- Karel Vízner z Miskovic
 
Finanční výborDagmar Strbíková - předseda, Karel Vízner - člen, Ing. Jiří Kejval - člen
 
Kontrolní výborPhDr. Petr Němeček, Ph.D. - předseda, Vojtěch Fikar - člen, Ing. Radim Kotrba, Ph.D. - člen

 

Oficiální výsledky komunálních voleb v r.2010  
 

Zastupitelstvo obce Miskovice v letech 2010 - 2014

Starostka- Eva Hoyerová z Miskovic (od prosince 2011)
 
Zástupce starosty - Petr Brant z Miskovic (od prosince 2011)
 
Členové rady obce - Ing. Petr Václ z Bylan
- Pavel Turek z Přítoky
- Jiří Dušek z Mezholez
 
Zastupitelé obce - Ing. Antonín Štefl z Miskovic
- Michal Karban z Bylan
- Mgr. Petr Němeček, PhD. z Hořan
- Martin Kozák z Miskovic
- Karel Míšek, DiS. z Přítoky
- Mgr. Emilie Podoláková z Bylan
- Pavel Němeček z Hořan
- Ivana Berková z Miskovic
- Mgr. Marek Holinka z Hořan
- Jiřina Procházková z Přítoky
 
Finanční výbor- Ing. Petr Václ
- Michal Karban
- Jiřina Procházková
 
Kontrolní výbor- Jiří Dušek (od prosince 2011)
- Karel Míšek, DiS.
- Mgr. Marek Holinka
 
 
 

Zastupitelstvo obce v letech 2006 - 2010


 
Starosta- Ing. Antonín Štefl z Miskovic
 
Zástupkyně starosty - Eva Hoyerová z Miskovic
 
Členové rady obce - Petr Brant z Miskovic
- Jiří Dušek z Mezholez
- Jan Zoul z Přítoky
 
Zastupitelé obce - Arnošt Beck z Přítoky
- Ivana Berková z Miskovic
- Josef Dytrych z Hořan
- Michal Karban z Bylan
- Martin Kozák z Miskovic (do r. 2010 JUDr. Milan Kuljaček)
- Pavel Němeček z Hořan
- Mgr. Petr Němeček z Hořan
- Mgr. Emilie Podoláková z Bylan
- Pavel Turek z Přítoky
- Ing. Petr Václ z Bylan
 
Finanční výbor- Ing. Petr Václ
- Michal Karban
- Vlastimil Parkán
 
Kontrolní výbor- Jan Zoul (do r.2010 JUDr. Milan Kuljaček)
- Věra Zichová
- Pavel Ovčačík
 
 
 

Zastupitelstvo obce v letech 2002 - 2006:

Starosta- Josef Dytrych z Hořan
 
Zástupce starosty - Ing. Břetislav Táborský z Miskovic
 
Členové rady obce - Mgr. Emilie Podoláková z Bylan
- Bohumil Soukup z Miskovic
- Pavel Turek z Přítoky
 
Zastupitelé obce - Arnošt Beck z Přítoky
- Petr Brant z Miskovic
- Eva Hoyerová z Miskovic
- Jaroslav Mikyna z Miskovic
- Pavel Němeček z Hořan
- Mgr. Petr Němeček z Hořan
- Dagmar Procházková z Přítoky
- Miloš Svatoš z Mezholez
- Ing. Petr Václ z Bylan
- Eva Vaňková z Hořan   od r.2003 Ing. Ivana Hudcová z Přítoky
 
Finanční výbor- Pavel Němeček
- Ing. Petr Václ
- Dagmar Procházková
- Bohumír Soukup
 
Kontrolní výbor- Eva Hoyerová
- Eva Vaňková   od r.2003 Petr Brant
- Jaroslav Mikyna
 
Stavební komise- Pavel Turek
- Josef Dytrych
 
Kulturní a sociální komise - Eva Hoyerová
- Mgr. Emilie Podoláková
- Dagmar Douděrová
- Jana Filipcová
- Dagmar Procházková
 
 

Zastupitelstvo obce v letech 1998-2002 :

V komunálních volbách 13. a 14.11.1998 bylo zvoleno patnáctičlenné zastupitelstvo Obce Miskovice. Na zasedání zastupitelstva 26.11.1998 zvoleni starosta, zástupce starosty a další tři členové obecní rady. Obecní rada dne 30.11.1998 jmenovala složení těchto výborů a komisí: kontrolní výbor
finanční výbor
stavební komise
sociální a kulturní komise

   Složení zastupitelstva Obce Miskovice:
členové obecní rady:
Josef Dytrych starosta
Petr Brant zástupce starosty
Eva Hoyerováčlenka obecní rady, předsedkyně sociální a kulturní komise
Pavel Turekčlen obecní rady
Emílie Podolákováčlenka obecní rady
další členové zastupitelstva:
Jaroslav Procházkapředseda kontrolního výboru
Pavel Němečekpředseda finančního výboru
Ing. Břetislav Táborskýpředseda stavební komise
Vlastimil Brant 
Arnošt Beck 
Jiří Dušek  
Eva Lázňovská 
Jarmila Pozdníková 
Marie Sobková 
Ing. Jiří Vaněkv r. 2000 se odstěhoval - nástupcem je Bohumír Řepa