Z p r a v o d a j   2 0 0 2  - 2

13. 11. 2002

Vážení spoluobčané,
ve dnech 1. a 2. 11. 2002 jste volili kandidáty do zastupitelstva obce. 15 nově zvolených zastupitelů dne 11. 11. 2002 na veřejném zasedání v Miskovicích zvolili funkcionáře a členy výborů a komisí obce:
Starosta- Josef Dytrych z Hořan
Zástupce starosty - Ing. Břetislav Táborský z Miskovic
Členové rady obce - Mgr. Emilie Podoláková z Bylan
- Bohumil Soukup z Miskovic
- Pavel Turek z Přítoky
Zastupitelé obce - Arnošt Beck z Přítoky
- Petr Brant z Miskovic
- Eva Hoyerová z Miskovic
- Jaroslav Mikyna z Miskovic
- Pavel Němeček z Hořan
- Mgr. Petr Němeček z Hořan
- Dagmar Procházková z Přítoky
- Miloš Svatoš z Mezholez
- Ing. Petr Václ z Bylan
- Eva Vaňková z Hořan

Všichni zvolení zastupitelé Vám, voličům, děkují za vyslovení důvěry k vedení činností obce. Svým slibem na ustavujícím zasedání zastupitelstva se zavázali, že budou pracovat k prospěchu obcí a jejích obyvatel.

Příští veřejné zasedání nového zastupitelstva se bude konat v Přítokách v hostinci u Karbanů v pondělí 2. 12. 2002 od 18 hodin. Chceme se tak setkávat i s občany okolních obcí, pro které byla cesta do Miskovic daleká.

Předvánoční nabídka: Obec bude mít k prodeji (za mírné ceny) několik vánočních boroviček z vlastní výsadby. Zájemci o borovičku se mohou ihned hlásit na Obecním úřadu. Pokud bude hodně zájemců, doveze hajný borovičky z jiného regionu. Chceme tak uchránit výsadbu na Vinicích před „samozásobitely".

Již tradiční adventní koncert s prodejní výstavou, na němž děti budou zpívat koledy, se uskuteční v neděli 1. 12. 2002 v Mateřské školce v Miskovicích od 14 hodin.

Informace o projektu tlakové kanalizace v Miskovicích, Bylanech a Přítokách:
Smluvu o stavebním spoření pro obec- příspěvek na kanalizaci - již uzavřelo 190 občanů, majitelů domů nebo bytů. Zbývající, převážně chalupáři, mají poslední možnost uzavírat smlouvy 22. 11. 2002 na Obecním úřadu v Miskovicích.

   Josef Dytrych, starosta