MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ

ZPRAVODAJ 2006

 

Vážení spoluobčané,

 

dostává se Vám do rukou první číslo zpravodaje nové rady obce, ve kterém bychom Vás chtěli průběžně informovat o aktuálních záležitostech v obcích. Záměrem rady obce je vydávat tento zpravodaj pravidelně, vždy po pravidelném zasedání zastupitelstva obce, abychom Vás mohli informovat o jeho rozhodnutích. Zpravodaj by měl mí své pravidelné rubriky a dále mimořádná zpravodajství, která  se budou týkat významných událostí, které  ovlivňují kvalitu našeho života v obcích.

 

VÝSLEDKY VOLEB

Dovolte nám, abychom Vás nejprve seznámili s výsledky voleb do zastupitelstva obce, které se konaly ve dnech 20. a 21. října 2006. Český statistický úřad uveřejnil výsledky účasti našich spoluobčanů ve volbách, kterou přinášíme v přehledné tabulce:

 

Okrsek

Zapsaní
voliči

Vydané
obálky

Vol.
účast
v %

 1 – Miskovice+Mezholezy 

 345 

 244 

 70.72 

 2 – Přítoky

 219 

 106 

 48.40 

 3  - Bylany

 92 

 60 

 65.22 

 4 - Hořany

 51 

 35 

 68.63 

Celkem

707

445

62.94

 

Seznam zvolených zastupitelů obce za jednotlivé volební strany Vám přinášíme v další přehledné tabulce

 

Kandidátní
listina

Pořadové.
číslo na

kandidátce

Kandidát

Hlasy

Pořadí

z voleb

v rámci

kandidátky

Příjmení, jméno

Tituly

abs.

v %

1

Za spokojené občany

3

Hoyerová Eva

 

228

8.09

1

1

Za spokojené občany

1

Štefl Antonín

Ing. 

211

7.49

2

1

Za spokojené občany

2

Brant Petr

 

211

7.49

3

1

Za spokojené občany

6

Dušek Jiří

 

209

7.41

4

1

Za spokojené občany

4

Zoul Jan

 

180

6.38

5

1

Za spokojené občany

5

Berková Ivana

 

205

7.27

6

1

Za spokojené občany

7

Beck Arnošt

 

203

7.20

7

2

Sdruž.nezáv.kand.II.

3

Němeček Petr

Mgr. Ph.D.

76

16.17

1

3

NEZÁVISLÍ 2006

1

Kuljaček Milan

JUDr. 

73

12.10

1

4

Sdruž.nezáv.kand.I.

1

Dytrych Josef

 

181

8.55

1

4

Sdruž.nezáv.kand.I.

7

Karban Michal

 

173

8.17

2

4

Sdruž.nezáv.kand.I.

3

Turek Pavel

 

162

7.65

3

4

Sdruž.nezáv.kand.I.

2

Podoláková Emilie

Mgr. 

160

7.56

4

4

Sdruž.nezáv.kand.I.

4

Němeček Pavel

 

156

7.37

5

4

Sdruž.nezáv.kand.I.

5

Václ Petr

Ing. 

153

7.23

6

 

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

 

Dne 1. listopadu 2006 se v pohostinství v Miskovicích konalo ustavující zasedání zastupitelstva, které mělo na programu mimo jiné volbu starosty, místostarosty, obecní rady a členů kontrolního a finančního výboru. Po zahájení jednání zastupitelstva a ověření výsledků voleb složili všichni přítomní členové zastupitelstva slib a převzali osvědčení o svém zvolení. Následně byly provedeny volby do jednotlivých funkcí obce a na základě výsledků hlasování byly zvoleni tyto osoby:

 

Starosta:                               Ing. Antonín Štefl

Místostarostka:                    Eva Hoyerová

Členové obecní rady:            Ing. Anotnín Štefl                – ustanoven ze zákona

                                             Eva Hoyerová                      – ustanovena ze zákona

                                             Petr Brant

                                             Jan Zoul

                                             Jiří Dušek

Kontrolní výbor:                  JUDr. Milan Kuljaček         - předseda

                                             Věra Zichová

                                             Pavel Ovčačík

Finanční výbor:                    Ing. Petr Václ                       - předseda

                                             Michal Karban

                                             Vlastimil Parkán

 

Zastupitelstvo obce se dále usneslo, že další zasedání zastupitelstva obce se bude konat nejpozději  do 10. prosince 2006 a dále zvolilo zástupce obce do regionálního sdružení obcí „Kutnohorský venkov“ a občanského sdružení „MAS Lípa pro venkov“, kterým se stal Ing.Antonín Štefl.

 

 

PODĚKOVÁNÍ

Na tomto místě bychom chtěli poděkovat všem bývalým členům zastupitelstva za jejich práci pro obec a především pak panu Dytrychovi za jeho dlouholetou práci pro obec ve funkci starosty obce a popřát mu hodně osobních i pracovních úspěchů v jeho dalším životě. Jako rada obce bychom chtěli vyjádřit, že si vážíme výsledků, kterých se podařilo v obci panu Dytrychovi ve funkci starosty dosáhnout a věříme, že jako člen zastupitelstva bude pro rozvoj obce i nadále velkou posilou.

 

 

 

VAŠE NÁZORY  - NAŠE INICIATIVA

Oznamujeme všem spoluobčanům, že na budově obecního úřadu v Miskovicích je k dispozici obecní schránka, kam můžou občané vkládat své připomínky, návrhy nebo další podání, které nechtějí nebo nepotřebují projednávat se zástupci obce osobně. Přijímána budou i anonymní podání, kde o výsledku vyřízení tohoto podání budou případně občané informováni prostřednictvím zpravodaje.

              Dále bychom Vám chtěli nabídnout, aby jste této schránky využili k podávání námětů, které by jste uvítali ve zpravodaji obce tj. o čem by jste chtěli být informováni, jakým způsobem, apod.  Příští vydání tohoto zpravodaje již bude reagovat na Vaše náměty a bude koncipován tak, aby všichni v něm našli to co je nejvíce zajímá.

 

 

!!!!  VELKOOBJEMOVÝ ODPAD  !!!

Oznamujeme všem spoluobčanům, že

od 16.11.2006 odpoledne

budou přistaveny kontejnery pro svoz velkoobjemového odpadu dle následujícího rozpisu:

 

MISKOVICE                       2x        pomník – náves

                                             1x        pod novými bytovkami

PŘÍTOKY                           2x        zastávka autobusu

BYLANY                             1x        zastávka autobusu

                                             1x        Škvárovna

MEZHOLEZY                    1x        zastávka autobusu

                                             1x        náves (u zvoničky)

HOŘANY                            1x        zastávka autobusu

 

                 Kontejnery budou k dispozici      do 20.11.2006,  kdy bude proveden jejich odvoz.

 

 

!!!  VELKÝ NÁKUP SENIORŮ  !!!

28. listopadu 2006 od 15.00 hodin

Oznamujeme, našim spoluobčanům, že dne 28. listopadu 2006 od 15.00 hodin bude zajištěn svoz důchodců na provedení velkého nákupu v Kutné Hoře – Penny market, Kaufland. Případné dotazy směrujte na paní Koryntovou na obecním úřadu tel. 327 515 322.

 

 

 

MÍSTNÍ REFERENDUM

a co bude dál ?

Vážení spoluobčané,

 

              ve dnech 20. a 21. října 2006 společně s volbami do zastupitelstva obce proběhlo v Miskovicích  místní referendum, kde se mohli občané Miskovic vyjádřit, zda si přejí umístit ve své vesnici stavbu dětského domova se školou. Tohoto místního referenda se z 304 oprávněných voličů zúčastnilo 205 voličů z nichž 203 odevzdalo platné hlasovací lístky. Volební komise na úřadní desce v Miskovicích uveřejnila následující výsledek, kde na otázku „Souhlasíte s výstavou dětského domova podle studie „Výstavba nového dětského domova se školou Miskovice p.č. 90 (parcelní číslo) okres Kutná Hora“ na území obce Miskovice?“se:občané vyjádřili takto:

 

                                                   Počet platných hlasů pro odpověď ANO:           50

                                                   Počet platných hlasů pro odpověď NE              153

 

              Dle § 48 zákona č. 22/2004 Sb. o místním referendu je k platnosti rozhodnutí v místním referendu třeba účasti poloviny oprávněných voličů a rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných voličů, které se místního referenda zúčastnili. Z uvedeného ustanovení zákona a z výsledku hlasování vyplývá, že místní referendum je platné a závazné.

V souladu s § 49 zákona č. 22/2004 Sb. o místním referendu  je rozhodnutí v místním referendu pro zastupitelstvo obce a další orgány obce (rada obce, starosta, atd.) závazné. Z tohoto důvodu bude obecní úřad usilovat o zastavení záměru výstavby tohoto zařízení a provede veškeré potřebné kroky k tomu, aby respektovalo vůli našich spoluobčanů. Vzhledem k tomu, že záměr výstavby je již v pokročilém stádiu přípravy, kdy jsou vykoupeny potřebné pozemky pro výstavbu,  probíhá nyní šetření v této věci na příslušných úřadech a o výsledku Vás budeme informovat.

 

V Miskovicích dne 10.11.2006

 

 

                                                                                                         Rada obce Miskovice