ZPRAVODAJ č.5/2008

OBCE MISKOVICE

(září 2008)

 

Ze zasedání zastupitelstva

- výsledek průzkumu zájmu o změnu periodicity vývozu komunálního odpadu - bude zachován současný stav odvozu, tzn. každý týden v zimě a jednou za dva týdny v létě

(od 1.10.2008 do 30.3.2009 je zimní provoz)

- zastupitelstvo vzalo na vědomí nabídku na výstavbu rodinných domů v Hořanech s tím, že na zasedání zastupitelstva v měsíci listopadu firma představí typy domů, které by stavěla. Podmínkou výstavby je veškeré zasíťování (i silnice),projekty, územní plán........ na náklady a v režii stavební firmy tak, aby Obec Miskovice nic neplatila.

- na zasedání vystoupil projektant kanalizace ing.Nešpor z firmy VODOS Kolín, seznámil občany s průběhem prací a potvrdil reálnost začátku výstavby 2009-2010 v závislosti na získání dotace

 

- zastupitelstvo odsouhlasilo převedení peněz vybraných na kanalizaci od občanů na vkladový účet u České spořitelny, kde se peníze výrazněji zúročí

 

- zastupitelstvo stanovilo příspěvky na kanalizaci od občanů následovně:

složení příspěvku do konce roku 2008 - 21.000,-Kč

složení příspěvku v roce 2009 - 22.000,-Kč

( zde připomínáme možnost využít stavební půjičku ve výši

20.000,-Kč od Obce Miskovice ke složení příspěvku ,ale

pouze do vyčerpání vyčleněných peněz na tyto účely)

Upozornění

V termínu 17.-18.10.2008 budou probíhat volby do zastupitelstva
Středočeského kraje následovně:

Volební místnost - okrsek č.l - Miskovice-v budově Obecního úřadu

okrsek č.2 - Příioky-u Bauerových č.p.3 okrsek č.3 - Bylany-obecní dům č.p.4

okrsek č.4 - Hořany-u Švecových č.p. 19

 

o-o-o

 

ODPADY

Na 24.10.2008 jsme připravili svoz nebezpečného odpadu:

Miskovice  -  15.20 hod. u pomníku

Mezholezy -  15.50 hod. u zastávky autobusu   

Bylany       -   16.10 hod. otočka autobusu

Přítoky      -   16.40 hod. u pomníku na návsi

Hořany      - 17.00 hod. u zastávky autobusu

 

Dne 24.10.2008 budou přistaveny (27.10.2008 odvezeny) kontejnery na velkoobjemový odpad takto:

Miskovice - u pomníku + bytovky

Mezholezy - na návsi u zvoničky            

Přítoky      - u pomníku na návsi

Bylany       - otočka autobusu

Hořany      - u zastávky autobusu

V rámci tohoto svozu bude provedena i likvidace černé
skládky ve Vlčích horách.

 

Žádáme tímto občany o poskytnutí informací, které by vedly k odhalení těch „dobráků'', jež nám zakládají černé skládky, či dělají nepořádek kolem popelnic.

 

Pokud vyprodukujete více domovního odpadu, než se Vám vejde do popelnice, lze na Obecním úřadu zakoupit pytle s logem AVE, které budou zaručeně odvezeny ( cena l pytle činí 10,-Kč).

o-o-o

Socha sv.Anny

Restaurátor vyčíslil cenu za uvedení sochy sv.Anny do stavu odpovídajímu jejímu opětnému vystavení veřejnosti na cca 150.000,-Kč, další náklady budou na zhotovení podstavce.... Zastupitelstvo projedná financování (počítá se i s dobrovolnou sbírkou od občanů a podnikatelů) při schvalování rozpočtu na rok 2009.

 

 

 

Děkujeme panu Dytrychovi za „dolaďování" rekonstrukce sklípku na petrolej v Hořanech - přibyla pěkná mříž, kterou vlastnoručně zhotovil. K dokončení zbývá umístění replik nádob a jejich nasvícení a "možná přijde i permoník".

 

 

o-o-o

 

Černá realita

V nočních hodinách z neděle 14.9. na pondělí 15.9.2008 došlo ke vloupání do dílny Obecního úřadu Miskovice. Lapkové vyhodnotil „'nadbytečný materiál obce“ a odnesli si s sebou:

- 2 ks motorových řetězových pil

- 2 ks motorových nůžek na živé ploty

- 3 ks křovinořezů

- 2 ks plechových kanystrů včetně benzinu

- 2 ks plastových kanystrů

- dvoukotoučovou stolní brusku

-   náhradní díly a nástavce na stroje

 

(v arabských zemích stále existují tělesné tresty..)

 

o-o-o

 

 .......je tady nuda, nic se neděje.......

.......kdo však chce, ten se baví...........


V neděli na konci srpna se děti loučily s prázdninami. Sluníčko přálo, skákací nafukovací hrad stál a mohl na něm řádit kdo chtěl, jak chtěl a jak dlouho chtěl /mimo dospělých /. Byla připravena celá řada soutěží s drobnými cenami. V průběhu odpoledne vystoupily hudební loutky a „popletený kouzelník Ruda". Pan Mikyna předvedl funkční maketu tanku, o kterou je vždy a nejenom mezi dětmi, velký zájem. Celým odpolednem provázel pan Luboš Votroubek. Děti se rozcházely až kolem osmnácté hodiny a po dotazu jaké to bylo, zněla odpověď..........

.......super........

Další týden v sobotu byla pro dospělé , aby také měli nějakou zábavu, připravena v Miskovicích v místní sokolovně posvícenská taneční zábava. Již druhým rokem se snažíme obnovit starou tradici. K tanci a poslechu hrála část tanečního orchestru Polabanka, i když toto jméno je známé jako dechový orchestr, u nás jeho část hrála převážně moderní taneční hudbu. Na začátku večera vystoupily malé mažoretky z Kolína. Ve věku šest až osm let předvedly perfektní vystoupení, byly roztomilé a veselé. Okolo desáté hodiny se objevily na sále tři krásné břišní tanečnice se svým oku lahodícím vystoupením a během první části večera vystoupily ještě jednou s ohněm. Dopadlo to vše dobře, sokolovna stojí dál. O půlnoci bylo slíbeno překvapení a skutečně bylo, plus mínus minuta a do setmělého sálu vešla postava. V kuželu světla stál „známý americký zpěvák Michael Jackson". Jeden z nejlepších imitátorů Michaela Jacksona v republice předvedl perfektní vystoupení. Byli i tací, kteří se chtěli k jeho vystoupení připojit.

Přibližně sto účastníků tančilo při Polabance až do dvou hodin nad ránem. Zdravé jádro zůstalo ještě déle při hudbě reprodukované.

Všichni se dobře celý večer bavili.

….tak možná zas příští rok na posvícení…

Obě kulturní akce připravila Obec Miskovice.