Obsah stránky

 

Odkaz pro VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKU našich obcí: 

https://www.virtualtravel.cz/export/miskovice-okres-kutna-hora

Vítejte

Správní území obce zahrnuje pět vesnic:  Miskovice, Přítoky, Bylany, Hořany, Mezholezy. 

Jejich katastry mají rozlohu 1 900 ha. Území přiléhá ze severozápadní strany k městu Kutná Hora a plní úlohu příměstské rekreační oblasti. Malebně zvlněná krajina s rozptýlenou zelení se rozkládá od 270 m n.m. na okraji Polabské nížiny do 450 m n.m. na krajinné vyhlídce vrchu Vysoká (s rozhlednou). Obec věnuje velké úsilí obnově polních cest, které zlepšují prostupnost krajiny a přibližují přírodní zvláštnosti turistům. 

Miskovice jsou členem sdružení obcí Kutnohorský venkov a Mikroregion Čáslavsko. Pět mikroregionů okresu Kutná Hora se v 1. pololetí roku 2006 spojilo do Místní akční skupiny (MAS) s názvem "Lípa pro venkov". Cílem MAS je společný rozvoj venkova pomocí společných žádostí o dotace z Evropské unie.  

Miskovice  

Miskovice se sídlem obecního úřadu jsou největší obcí s 690 obyvateli. Své služby tu nabízí dvě autoopravny a motorest. Dále je zde mateřská škola s kapacitou 60 dětí, dům s pečovatelskou službou, fotbalový klub (kromě mužů má i početnou základnu mladších žáků). V budově obecního úřadu sídlí místní lidová knihovna. V Miskovicích jsou aktivní dobrovolní hasiči. Dobré výsledky mají chovatelé drobného domácího zvířectva. V okolí obce jsou bývalé vápencové lomy a krasové pseudozávrty, v nichž mizí do podzemí přívalové vody.

Přítoky

 

Obec je jen půl kilometru vzdálena od Kutné Hory, bydlí tam kolem 220 obyvatel. Na okraji obce stojí penzion, pneuservis a restaurace. Na okolních polích soukromě hospodaří pět rodin. Po pozemkové úpravě jsou v katastru bezprašné polní cesty. Zelené biokoridory přeťaly největší lány a uprostřed polí, jako solitéry, jsou vysázeny hraniční lípy. U lesa pod vrchem Kuklík stojí barokní socha sv.Jana Nepomuckého.

 

Bylany

Mají 90 obyvatel. Jsou proslaveny rozsáhlými vykopávkami neolitických sídlišť. Na jižním okraji katastru leží bývalá c.k.rakouská vojenská střelnice. Ve 13.století zde stával nad říčkou Vrchlicí hrad knížete Miloslava, zakladatele sedleckého kláštera. Nedaleko u Velkého rybníka zasazeného do skalnatého zalesněného údolí je rekreační osada se stovkou chat. Hranicemi bylanského katastru prochází přehrada na pitnou vodu "Vrchlice". Žulovou stěnu pod ní využívají horolezci k tréninku. 
Mezi Bylany a Přítoky vyvěrá bohatý pramen, který od středověku do nedávna zásoboval Kutnou Horu. Je ozdoben barokní sochou sv. Vojtěcha, pramen nese jeho jméno.

Hořany

Tři sta let stará barokní socha svatého Vojtěcha, zrestaurovaná na náklady obce, zdobí náves obce se 60 usedlíky. Na západním konci katastru je v údolíčku chráněná přírodní památka Hořanský rybníček. V něm roste vodní rostlina Groenlandia Densa - Rdestník hustolistý, která jinde v republice neroste. Okolí obce bylo od doby neolitické stále osídleno, což dosvědčují časté archeologické nálezy. V obci působí aktivní jezdecký oddíl. 

Při pozemkové úpravě zpřístupnily krajinu nové bezprašné cesty pro zemědělce i pro turisty. 

Poblíž Čertovky byl dokončen nový rybník o rozloze 1 ha.

 

Mezholezy

45 obyvatel žije v nejmenší vísce miskovického území. Rozkládá se jichovýchodně pod vrchem Vysoká (472 m.n.m.). Vrchol je přístupný po polní cestě dlouhé asi půl km. Na vrcholu je zřícenina barokní kaple sv.Jana Křtitele a nově postavená rozhledna. Z Vysoké i Mezholez je dobrá vyhlídka na Kutnohorsko, až po Železné hory. Za pěkného počasí je možné na severu spatřit Sněžku, Trosky, Ještěd a Bezděz. Pod obcí je chráněný bývalý vápencový lom s unikátním vrstvením hornin.

 

Patička stránky