Mateřská škola :


fotky z Vánoc :
vánoce 2012 vánoce 2012 vánoce 2012 vánoce 2012 vánoce 2012 vánoce 2012

U p o z o r n ě n í   p r o   r o d i č e   :
Zápis dětí do MATEŘSKÉ ŠKOLY v Miskovicích na školní rok 2016/2017:
22.března 2016: 10,30 - 11,00 hod a 15,30 – 16, 00 hod.

Rodiče si mohou vyzvednout přihlášky v MŠ Miskovice u ředitelky Jitky Šteflové


Mateřskou školu najdou rodiče v Miskovicích poblíž hlavní silnice na Prahu. V MŠ jsou pro děti připraveny dvě třídy (Včeličky a Berušky). Kapacita mateřské školy je 50 dětí a věkové složení od 3 do 6 let (třídy jsou věkově smíšené). O děti se starají paní učitelky Danuše Vojtová, Alexandra Brůžková a Martina Míšková; dále vedoucí školní jídelny Olga Benešová a paní kuchařka Blanka Třísková. O úklid v mat. škole se stará paní Jana Šimoníčková. Celý kolektiv pracuje pod vedením paní ředitelky Jitky Šteflové.

Budova školky se skládá ze dvou pavilonů a provozní části. Poloha je téměř ideální, budova je mimo hlavní silnici, je obklopená velkou zahradou, která je plně oplocená s členitým terénem, osázená jehličnatými a listnatými stromy. Plocha zahrady je téměř celá zatravněná. Na zahradě mají děti k dispozici dřevěný zahradní domeček, skluzavku, průlezku, pískoviště a uměle vybudovaný svah. V blízkosti MŠ je les a hřiště. Školní zahrada je využívána po celý rok.

Provoz mat. školy je od 6,30 - do 16,00 hod. Děti mohou docházet do MŠ od 6,30 - do 8,30. Z bezpečnostních důvodů je MŠ uzamčena.

V MŠ mají děti celodenní program, který se skládá z každodenních volných a řízených činností. Dále pak z mimořádných aktivit, jako jsou různá divadelní představení, kroužky keramiky pro předškoláky, pěvecký kroužek, hra na flétnu, taneční kroužek. Podle zájmu rodičů máme možnost otevřít kroužek angličtiny. Dále děti s učitelkami navštěvují několikrát do roka nadaci Dítě a kůň; knihovnu, atd. Účastníme se předplaveckého výcviku. Během školního roku pořádáme různé besídky pro rodiče, oslavu Dne dětí, loučení se školáky, atd.

Pro rodiče vydáváme každý měsíc "zpravodaj",kde jsou rodiče seznámeni s důležitými informacemi, plánovanými akcemi s přesnými termíny. Ředitelka spolupracuje s tzv. radou rodičů.

Při práci s dětmi podporujeme v dětech estetické cítění. Preferujeme výtvarné a pracovní činnosti, využíváme různé techniky, přírodniny, modelovací hlínu, atd. V mateřské škole se snažíme navozovat klidnou atmosféru, na děti nespěcháme. Snažíme se v nich podporovat zdravé sebevědomí, ale zároveň v žádném případě netolerujeme tzv. dětskou šikanu. V tomto směru chceme úzce spolupracovat s rodiči.

V mateřské škole dostávají děti denně čerstvé jídlo (ranní svačina, oběd, odpolední svačina). V mat. škole máme kuchyň takže jídlo nemusíme dovážet. Dodržujeme také pitný režim. Pokud máte o naši mateřskou školu zájem a chtěli byste se s námi blíže seznámit, můžete se informovat na telefonních číslech 327 515 239 nebo 724 173 997. a domluvit si schůzku nebo návštěvu. Paní ředitelka nebo paní učitelky si na vás určitě udělají čas. Přihlášky do MŠ jsou k dispozici v mateřské škole. Na nové děti i rodiče se těší paní učitelky a provozní personál školy v Miskovicích.

 

Za mateřskou školu Jitka Šteflová, ředitelka MŠ


podzim 2012 podzim 2012 podzim 2012 podzim 2012 podzim 2012
0626.jpg 0716.jpg 0821.jpg 0822.jpg 0852.jpg
0415.jpg 0412.jpg 0421.jpg 0432.jpg 0440.jpg podzim 2012
jaro 2012 jaro 2012 0463.jpg 0464.jpg 0471.jpg 0476.jpg
0490.jpg 0181.jpg 0183.jpg