p o p l a t k y: 

Počet platných záznamů: 1
  Poplatky v r.2017 23.02. - 09.03.18
posl.změna: 23.02.

Poplatek za odpad činí 500,-Kč :   
trvale žijící občan,   
neobydlený byt a dům vhodný k trvalému bydlení,   
chata a chalupa
Poplatek lze zaplatit - přímo do pokladny OÚ Miskovice.....pondělí a středa 8-12...13-17hod.
- převodem na BÚ OÚ Miskovice-443499349/0800
Sestavení variabilního symbolu - důležité pro určení plátce - na příkladu je použité čp.255
Miskovice.........1+čp+1337...........např. 12551337
Přítoky..............2+čp+1337..........např. 22551337
Bylany...............3+čp+1337..........např. 32551337
Hořany..............4+čp+1337...........např. 42551337
Mezholezy.........5+čp+1337..........např. 52551337
Velký Rybník.....6+če+1337...........např. 62551337
Osvobozeni od poplatku jsou děti narozené v roce 2017, občané žijící trvale v zahraničí-dokládá poplatník, občané pobývající celoročně v nápravném zařízení.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Poplatek vyšší než 1000,- Kč lze rozdělit na několik splátek. Do 31.3.2017 musí být zaplaceno 1000,- Kč a do 30.6.2017 musí být zaplacen zbytek. I v letošním roce budeme lepit známky na popelnice. Jejich distribuce bude stejná jako v roce 2016.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Poplatek za psa činí:
První pes................50,-Kč
Druhý a další........100,-Kč
Poplatek lze platit stejně jako poplatek za odpad, pouze ve variabilní symbolu nahradíme poslední dvojčíslí 37 číslem 41/12551341/
nebo zaplatit přímo s poplatkem za odpad - jednou částkou pod VS odpadů.

 

 
poslední aktualizace: 23.02.