Usnesení zastupitelstva obce ze dne 21. 1. 2002.

a) Zastupitelstvo schvaluje nadpoloviční většinou:
 - upravený rozpočet obce na rok 2001 ve výši: příjmy 12,898.312,92 Kč, výdaje 11,489.553,18 Kč a fond rezerv 1,583.978,08 Kč.
 - vyhlášku o místních poplatcích, která je změněna v poplatku pro fyzické osoby vlastnící stavby určené a sloužící k individální rekreaci 300,- Kč za rok. Ruší předcházející obecní vyhlášku o místních poplatcích.
 - rozdělit roční příspěvek na veřejnou dopravu polovinou mezi dva dopravce, Polkost Kostelec n. Č. l. a Conex Chrudim.
 - příspěvky, které budou vybírány na udržení provozu Internetu v místní knihovně. V provozní špičce od 6 do 18 hodin bude vybírána částka 40,- Kč/hod., v době od 18 do 6 hodin a o víkendech 20,- Kč/hod. Za použití tiskárny bude vybírán příspěvek 1,- Kč za stránku černého tisku a 2,- Kč za stránku barevného tisku.
 - investici do bezdrátového místního rozhlasu, který bude vysílat i do Bylan a Přítoky. Objedná se studie s měřením signálu v ceně 15 tis. Kč.
 - návrh p. Tvaroha ( firma RYS), který rozložil byty DPS do 3 domů s byty se samostatnými vchody. 11 bytů je navrženo v přízemí a 5 bytů v podkroví. Cena je do 15 mil. Kč. Zastupitelstvo souhlasí s pracemi na projektu 3 domů s pečovatelskou službou s 16ti přízemními a podkrovními byty v původní lokalitě vedle mateřské školky v Miskovicích.
 - žádost dvou příbuzných rodin z Kutné Hory na obsazení dvou volných bytů v novostavbě v Miskovicích, pokud v součtu dosáhnou výše původně požadovaných splátek ( 720 tis. Kč akontace a měsíční nájemné 4.400,- + 4.700,- Kč), lze oba byty zájemcům přidělit.
b) Zastupitelstvo zamítá:
 - prodej poz. č. 153/1 v kat. ú. Přítoky Pavlu Filipovi z Chvaletic.
c) Zastupitelstvo ukládá:
 - Starostovi, aby na valné hromadě akcionářů VHS Vrchlice-Maleč, a.s. Kutná Hora dne 22. 2. 2002 zastupoval Obec Miskovice na jednání valné hromady.

Dalších připomínek nebylo. Zasedání skončilo ve 21. 00 hodin.

Ověřovatelé zápisu: Jiří Dušek, Emílie Podoláková
Za obec: Josef Dytrych, Petr Brant