Usnesení zastupitelstva obce Miskovice z veřejného zasedání

konaného dne 14. září 2011 v hasičské klubovně v Miskovicích

 

 

1)      Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

-         zprávu o ukončení pozemkových úprav v k.ú. Bylany,

-         zprávu o realizaci pozemkových úprav v k.ú. Miskovice,

-         zprávu o realizaci opravy silnice v Bylanech u rybníku „Wagnerák“,

-         zprávu o stavu výstavby chodníku v Mezholezích,

-         žádost Občanského sdružení Přítoky o dlouhodobý pronájem poz. č.311/13 v k.ú. Přítoky,

 

 

2)      Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

S26-11:  přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na výstavbu bezdrátového rozhlasu ve výši 464436,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace,

S27-11:  záměr prodeje pozemku p.č. 191 o výměře 271 m2 v k.ú. Miskovice,

S28-11:  úpravu rozpočtu podle přílohy,

S29-11:  Obec Miskovice jako majitel sousedního pozemku dodatečně souhlasí se stavbou přístřešku na pozemku č. 29/3 v k.ú. Přítoky,

S30-11:  záměr prodeje pozemku č. 29/6 v k.ú. Přítoky za standardních podmínek, tj. po uvedení do původního stavu,

 

 

3)     Zastupitelstvo obce zamítá:

 

N01-11:  prodej pozemku p.č. 117/2 o výměře 411 m2 v k.ú. Miskovice, navrhuje pro tento pozemek dlouhodobý pronájem a trvá na prezentaci záměru využití pozemku na zasedání zastupitelstva,

 

 

4)     Zastupitelstvo obce:

 

vyslovuje poděkování organizátorů kulturních a sportovních akcí v prázdninových měsících.

 

 

 

 

      Zapsal:  14.9.11     Ing. P. Václ

 

 

 

             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                             . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     ověřovatelé:    Hoyerová,                                                            starosta: Ing. Antonín Štefl