Z p r a v o d a j   2 0 0 2

16. 7. 2002

Vážení spoluobčané,

firma svážející komunální odpad nám zaslala upozornění, že došlo k výraznému navýšení množství odpadu v tomto roce. Do popelnic je ukládán materál, který tam zásadně nepatří, např. stavební suť, hlína, kamení a železo!! Pokud neuposlechnete naše pokyny o likvidaci odpadů a nebudete je ani třídit, nutně dojde až ke dvojnásobnému zdražení poplatku za likvidaci odpadků. Pro stavební suť a objemný odpad je k dispozici jako placená služba přistavení ocelového kontejneru. V druhém pololetí t.r. budeme k dosud nezaplaceným poplatkům za odpad ( po 300 Kč na osobu ) přičítat 150 Kč za pokutu dle zákona.

Většina těch, kteří byli zvoleni do stávajícího parlamentu, rozhodli o poplatku za odebírání podzemní vody (pro nás 40 tis. Kč). Navíc nařídili drahé rozbory pitné vody (přes 10 tis. Kč ročně). To vše znamená navýšení výdajů z provozu vodovodu o 50 %. Na červnovém zasedání zastupitelstva byl schválen návrh na zvýšení vodného z 10 na 15 Kč/m3 . Nové účtování se začne počítat až po odečtu vodoměrů.

Důchodci, zájemci o bydlení v domech s pečovatelskou službou v Miskovicích (byty od 37m2 do 45 m2) od konce roku 2004 se již mohou písemně přihlásit na Obecním úřadu v Miskovicích.

Zájezd pro důchodce uspořádá po prázdninách Obec Suchdol společně i pro naše občany. Miskovický zájezd byl zrušen pro malý zájem - jen pro poloviční naplnění autobusu.

K dispozici na Obecním úřadu jsou slevy 170,- Kč na 1 lístek na muzikály do Prahy, na „Monte Christo", na „Romeo a Julie", na „Beatles" a na pořad Luďka Soboty „Šlamastyky L. Soboty". Zájemci se mohou obracet na Obecní úřad.

Dětské hřiště pro nejmenší děti připravují miskovičtí hasiči vedle zbrojnice u místního rybníčku.

   Josef Dytrych, starosta