Obsah stránky

Veřejná zakázka malého rozsahu : „Domovní čistírny odpadních vod v obci Miskovice, místní část Mezholezy - soustava DČOV“ [ARCHIV]

Vyvěšeno: od 20.07.2023 do 03.08.2023 [ARCHIV]
Kategorie: Úřad informuje


Přílohy

Název Soubor Velikost
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Miskovice pdf pdf 326 kB
Příloha č.4 Miskovice zip zip 32 MB
Příloha č. 5 POLOŽKOVÝ ROZPOČET - Mezholezy xls xls 57 kB
Příloha č. 3 smlouva o dílo_ Miskovice pdf pdf 346 kB
Příloha č. 2_CP zakladni zpusobilost pdf pdf 190 kB
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky - dodávky a služby pdf pdf 134 kB

Patička stránky